Jako wydatek kwalifikowalny specyficzny dla działania, wymieniono budowę, przebudowę zjazdów indywidualnych na odcinku objętym inwestycją, a jaki wydatek stanowią zjazdy publiczne?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wobec tego zarówno zjazd indywidualny, jak i publiczny stanowi część infrastruktury drogi i tym samym wydatki związane z jego przebudową będą stanowiły koszt kwalifikowalny projektu.

 
Top