W jakich źródłach finansowania należy uwzględnić subwencję celową na budowę obiektów inżynieryjnych?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Subwencję celową na budowę obiektów inżynierskich należy uwzględnić jako „krajowe środki publiczne” (budżet państwa).

 
Top