Jak obliczyć wartość projektu w przypadku objęcia wsparciem szkoły filialnej. Czy szkoły takie należy traktować jako odrębne jednostki? Jak należy wykazać liczbę szkół objętych wsparciem we wskaźnikach?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Zarówno do obliczania kwoty, jak również przy określaniu wartości wskaźników szkoły filialne należy traktować jako samodzielne jednostki.

 
Top