Czy w ramach 2 i 3 typu projektu możliwy jest zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć lecz różnych od tych określonych przez MEN lub różny od parametrów i charakterystyki tego sprzętu/ pomocy dydaktycznej zam. w katalog

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Nie. Zgodnie z treścią kryterium wyposażenie pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK musi być zgodne z katalogiem określonym przez MEN. Katalog jest udostępniony za pośrednictwem strony www.men.gov.pl oraz w Załącznikach nr 7a-7f do Regulaminu.

 
Top