Fundusze nie tylko dla dorosłych

Data publikacji: 18.03.2016 r.
Fundusze nie tylko dla dorosłych

Fundusze Europejskie w obecnej perspektywie odpowiadają również na potrzeby dzieci. To właśnie dla najmłodszych przeznaczone są środki w ramach planowanego konkursu z Poddziałania XI.1.1 „Edukacja przedszkolna”.

Dzięki Funduszom Europejskim nie tylko zmieniamy otaczający nas świat, ale również jesteśmy w stanie budować lepszą przyszłość. W ramach naboru wniosków o wsparcie ubiegać się mogą instytucje prowadzące edukację przedszkolną. Wymiernymi efektami inwestycji będzie więcej miejsc w takich placówkach, budowa nowych oraz poprawa jakości prowadzonych zajęć – tak by zmieniać łódzkie już od małego! W końcu, zgodnie ze staropolskim przysłowiem – czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Nowe przedszkola to też znakomita wiadomość dla mam i tatusiów – także dla Ciebie, młody rodzicu. Powrót na rynek pracy będzie dla Was łatwiejszy, a uśmiech na twarzach Waszych i Waszych pociech jeszcze szerszy.

Dlaczego wspieranie przedszkoli jest takie ważne?

Przede wszystkim dlatego, że to dzieci są przyszłością. Zapewnienie im wysokiej jakości edukacji już od najmłodszych lat, nawet na obszarach, gdzie miejsc w przedszkolach jest mniej, jest bardzo ważne. Tym samym, dzięki Funduszom Europejskim, możemy wyrównywać szanse w dostępie do nauki przedszkolnej w całym województwie łódzkim, niezależnie od miejsca zamieszkania – oznacza to, że z oferty skorzystać będą mogły zarówno dzieci pochodzące z terenów wiejskich, jak i dużych miast.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą się ubiegać zarówno publiczne, jak i prywatne podmioty położone w gminach o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną. Dzięki temu pomoc z Funduszy Europejskich zostanie skierowana do tych dzieci, które najbardziej jej oczekują. Co więcej - oferta jest skierowana także do tzw. innych form wychowania przedszkolnego - czyli punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego. Takie jednostki pełnią podobne funkcje jak przedszkola - organizują opiekę nad dziećmi, wychowują je i edukują, ale mogą być otwarte np. w określone dni tygodnia. Dzięki uproszczonym procedurom, miejsc dla przedszkolaków może być znacznie więcej, a ich oferta będzie bogatsza i dużo lepsza. Elastyczność finansowania przedszkoli ze środków RPO WŁ sprzyja także tworzeniu placówek wyjątkowych - wykorzystujących niestandardowe programy wychowawcze, czy przystosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Planowany termin ogłoszenia wyników to sierpień 2016 r. Lista podmiotów, która została wybrana do realizacji projektów, ogłoszona zostanie na naszej stronie internetowej, Facebooku oraz wysyłana drogą e-mailową – w e-biuletynie RPO WŁ (żeby otrzymać takie informacje, trzeba wcześniej podać swój adres e-mail). Po podpisaniu umów o dofinansowanie, podmioty te rozpoczną rekrutację, w której będą mogły wziąć udział Wasze dzieci!

Więcej informacji o projekcie udzielają nasi konsultanci w Punktach Informacyjnych. Zachęcamy również do kontaktu poprzez stronę internetową oraz Facebooka, gdzie na bieżąco udzielane będą odpowiedzi na pojawiające się pytania. 

Na co można uzyskać pieniądze?

Fundusze mają pomóc już istniejącym przedszkolom i wspierać tworzenie nowych placówek. W szczególności środki mogą być przeznaczone m.in. na:

  • tworzenie nowych miejsc w przedszkolach,

  • poprawę jakości i oferty zajęć edukacyjnych,

  • dostosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola (w tym na potrzeby dzieci niepełnosprawnych),

  • zakup i montaż wyposażenia (np. mebli, sprzętu komputerowego) oraz pomocy naukowych,

  • budowę i wyposażenie placu zabaw,

  • wynagrodzenie nauczycieli i personelu,

  • żywienie dzieci,

  • wdrażanie nowych zajęć dla dzieci, szczególnie wspierających wyrównanie szans edukacyjnych,

  • doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Nabór wniosków rozpocznie się już 7 kwietnia i trwał będzie do 18 kwietnia 2016 r. Warto starać się o środki, dzięki którym można rozwinąć swoje pasje i jednocześnie pomóc najmłodszym. Za 17 milionów złotych przeznaczonych na konkurs można kupić na przykład 35 milionów kredek. Ale Ty na pewno masz lepszy pomysł, jak wykorzystać te pieniądze. Jeśli więc lubisz dzieci i kiedykolwiek zastanawiałaś/zastanawiałeś się nad stworzeniem przedszkola lub jeśli znasz dobrze potrzeby takiej placówki i wiesz, co zrobić, by dzieciom było jeszcze lepiej, nie wahaj się i złóż wniosek o dofinansowanie jeszcze w tym naborze!

 

Przygotuj wniosek i korzystaj z funduszy RPO WŁ.

Poddziałanie XI.1.1. Edukacja przedszkolna

 
Top