Listopadowe szkolenia UMWŁ

Data publikacji: 28.10.2021 r.

BLOG NAGLOWEK 28 10
Listopadowe szkolenia UMWŁ

 

W listopadzie odbędą się ostatnie szkolenia z serii jesiennych szkoleń online dla przedsiębiorców, które organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Udział w spotkaniach jest całkowicie bezpłatny. Jaka będzie tematyka listopadowych szkoleń? Kto je poprowadzi? Czy można się na nie zapisać? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym dzisiejszym tekście.

 

W listopadzie odbędzie się w sumie 8 szkoleń online:

- 2 listopada: „Przygotowanie budżetu projektu unijnego”. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie m.in. założeń dla budżetu projektu, uzasadnień wydatków, czy zmian budżetu projektu;

- 3 listopada: „Archiwizacja dokumentacji projektowej”. Osoby, które wezmą w nim udział poznają tajniki obowiązku archiwizacyjnego, przechowywania dokumentów projektowych, tworzenia i opisywania takich dokumentów, a także obowiązki związane z informacją i promocją;

- 4 listopada: „Promocja projektów współfinansowanych ze środków unijnych”. Uczestnicy poznają m.in. obowiązki informacyjno-promocyjne projektów unijnych;

- 5 listopada: „Kontrola i monitoring trwałości projektów współfinansowanych z EFRR”. Wśród punktów szkolenia m.in. obowiązki beneficjenta w trakcie okresu trwałości projektu, skutki naruszeń trwałości oraz sprawozdawczość, jakiej podlegają projekty;

- 9 listopada:  „Kwoty ryczałtowe – planowanie budżetu projektu unijnego”. Uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania związane z zasadami funkcjonowania kwot ryczałtowych, rozliczania ich, a także przytrafiających się w trakcie rozliczeń błędów;

- 10 listopada: „Personel i uczestnicy w projektach”. Przykładowe punkty szkolenia to zasady angażowania personelu i rozliczania jego kosztów, a także sprawozdawczość i rozliczanie uczestników projektów;

- 15 listopada: „Prawo budowlane w procesie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych”. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę z wielu bardzo istotnych zagadnień, m.in. źródeł prawa budowlanego, umów na roboty budowlane, postępu rzeczowo-finansowego projektu, czy kosztów kwalifikowalności w projektach inwestycyjnych;

- 19 listopada: „Pomoc publiczna i pomoc de minimis”. Osoby, które wezmą udział w szkoleniu zapoznają się z zasadami udzielania pomocy publicznej, ich rodzajów, a także dowiedzą się, jak można o nią wnioskować.

Jesienne szkolenia online UMWŁ cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, jednak na niektóre z listopadowych spotkań rekrutacja jeszcze trwa. Aby sprawdzić możliwość wzięcia udziału w nich, należy odwiedzić stronę https://rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach 

Szkolenia prowadzi trzech znakomitych ekspertów od tematyki Funduszy Europejskich:

- Michał Byliniak – szkoleniowiec, audytor, przedsiębiorca, realizator projektów unijnych, mający na swoim koncie współprace m.in. z Komisją Europejską, Ministerstwem Edukacji czy Ministerstwem Rozwoju;

- Marta Eisler-Wrzeszcz – trenerka, koordynatorka projektów i aktywna działaczka sektora organizacji pozarządowych;

- Robert Mangold – absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, z którego wiedzy korzystały m.in. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czy szkoły wyższe z Dolnego Śląska.

 

  

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
 
Top