Weź udział w bezpłatnych szkoleniach!

Data publikacji: 09.10.2020 r.

Baner do bloga z dnia 09.10.2020 roku
Weź udział w bezpłatnych szkoleniach!

Już 20 października rozpoczynamy tegoroczną edycję bezpłatnych szkoleń, które pomogą Ci stać się specjalistą w realizacji unijnych projektów. W tym roku szkolenia odbędą się w nowej formule – online! Dzięki temu rozwiązaniu będziesz mieć możliwość pogłębiania wiedzy i przeprowadzenia rozmów na temat indywidualnych problemów z ekspertem prowadzącym szkolenie.

 

Tematyka szkoleń

W odpowiedzi na zgłaszane przez Was potrzeby szkoleniowe zorganizowaliśmy szkolenia dotyczące:

 • Stosowania przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych w projektach unijnych
 • Pracy w SL2014
 • Kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych
 • Ochrony danych osobowych w projektach współfinansowanych z EFS i EFRR
 • Prawidłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych
 • Rozliczania projektów EFRR w SL2014
 • Rozliczania projektów EFS w SL2014
 • Elektronizacji zamówień publicznych
 • Aktualnych wymogów ustawy Prawo budowlane w procesie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych
 • Studium wykonalności dla projektu unijnego a cykl życia projektu – projekty EFRR
 • Partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Personelu i uczestników w projektach
 • Kwot ryczałtowych – planowania budżetu projektu unijnego
 • Pomocy publicznej i pomocy de minimis
 • Przygotowania budżetu projektu unijnego
 • Warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo
 • Promocji projektów współfinansowanych ze środków unijnych
 • Kontroli i monitoringu trwałości projektów współfinansowanych z EFRR
 • Kontroli i monitoringu trwałości projektów współfinansowanych z EFS
 • Opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówień w projektach unijnych

 

REKRUTACJA

Na naszej stronie internetowej w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach znajdziesz ogłoszenia o poszczególnych szkoleniach. Wystarczy wypełnić i odesłać formularz zgłoszeniowy online.

Zapraszamy do udziału!

 

 

 

 

Potrzebujesz więcej informacji? Śledź naszą stronę internetową.

 

Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi.

 

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

 • rpo5
 • rpo6
 • rpo7
 • instagram

 

 

rpo8

 

 
Top