Fundusze Europejskie wyrównują szanse przedszkolaków

Data publikacji: 14.02.2020 r.

Część załączonej wiadomościFundusze Europejskie wyrównują szanse przedszkolaków

 

Fundusze Europejskie są dla wszystkich. Również dla tych najmłodszych, którzy ze względu na różnego rodzaju niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do typowego przedszkola. Z myślą o takich dzieciach z powiatu łęczyckiego, Przedszkole Specjalne w Stemplewie (ZPE-WiR) realizuje projekt, który uzyskał ponad 461 tys. zł dofinansowania z unijnej kasy.

Dotacja na lepszy start najmłodszych

Każdy rodzic chce, aby jego dziecko miało jak najlepsze wspomnienia z przedszkola. Od tego, jak się w nim odnajdzie, może zależeć jego dalszy stosunek do nauki, podejście do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i nauczycielami. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby wszystkie dzieci, również te z niepełnosprawnościami, miały dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, który zarządza środkami z Funduszy Europejskich przeznaczonymi dla naszego województwa, doskonale to rozumie. Dowodem tego jest przyznanie dotacji dla projektu „Dzieci na słonecznym szlaku III” realizowanego przez Powiat Łęczycki. Dzięki pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ) dzieci, które wcześniej nie mogły chodzić do przedszkola, zyskały taką możliwość i to w świetnych warunkach.

 

Słoneczny szlak z Funduszami Europejskimi

Przedszkole Specjalne Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych (ZPE-WiR) w Stemplewie obejmuje swoją opieką dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi, sprzężonymi i z autyzmem. Główną misją Przedszkola jest wyrównywanie braków w zakresie intelektualnym i psychoruchowym, które wynikają m.in. z zaburzeń somatycznych i psychicznych. W tym celu zatrudniono odpowiednio przeszkoloną kadrę, która realizuje m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną, terapię pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną z elementami socjoterapii, hydroterapię (terapia z wykorzystaniem wody) i hipoterapię (zajęcia ze specjalnie przeszkolonym koniem). Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z RPO WŁ, Przedszkole dostosowuje swoją przestrzeń do potrzeb dzieci i zapewnia im dodatkowe możliwości rozwoju. Wśród nich znalazły się:
•    zajęcia naukowo-techniczne z użyciem klocków LEGO i muzyczno-rytmiczne,
•    terapia z wykorzystaniem kota rasy ragdoll,
•    komputerowe „Multimedialny świat przedszkolaka”,
•    indywidualne spotkania z psychologiem stosującym metody neuroplastyki („trening mózgu”) i glottodydaktyki (metoda przygotowująca już bardzo małe dzieci do nauki czytania i pisania).
Ponadto za unijne pieniądze mogą doskonalić się nauczyciele. Projekt będzie realizowany do końca lutego 2021 r.
 

 

Kolejne dofinansowania dla edukacji – jeszcze w tym roku!

Zgodnie z zapowiedzią UMWŁ już w II kwartale tego roku pojawi się informacja o terminie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji: Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna. To właśnie z tej puli pochodzą środki finansowe przyznane na rozwój przedszkola w Stemplewie. Rozpoczęcie konkursu przewiduje się na czerwiec 2020 r. Jeśli chcesz być na bieżąco, wystarczy, że przejdziesz do Harmonogramu naborów wniosków na 2020 r.

 

 
Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top