Webinarium 21. Jak prawidłowo realizować i rozliczać projekty unijne?

Data publikacji: 30.01.2020 r.

Część załączonej wiadomościWebinarium 21. Jak prawidłowo realizować
i rozliczać projekty unijne?

 

O czym powinien pamiętać każdy beneficjent, który korzysta z unijnych dotacji? Jakie warunki spełnić, aby nie trzeba było zwracać pieniędzy otrzymanych z Funduszy Europejskich? Dowiecie się tego z 21. webinarium przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, który rozdysponowuje środki w ramach RPO WŁ. Zapraszamy do przeczytania odpowiedzi na pytania, które padły podczas spotkania z ekspertem i obejrzenia video.

Poznaj 10 zasad realizacji i rozliczania unijnych projektów

Ze względu na temat webinarium, do udziału w nim została zaproszona pani Małgorzata Koczaska-Wodzicka – główny specjalista departamentu ds. RPO z Wydziału rozliczeń projektu. Oto wskazówki, jakich udzieliła wszystkim obecnym i przyszłym beneficjentom.
1.    Przeczytaj dokładnie umowę o dofinansowanie. Zapisz daty: termin rozpoczęcia i termin zakończenia projektu. Zapoznaj się dokładnie z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków oraz Podręcznikiem Beneficjenta – program SL2014.
2.    Zaangażuj swoich pracowników do realizacji projektu. Wybierz osobę, która będzie pilnować realizacji warunków umowy. Wyznacz odpowiedzialną/odpowiedzialnego za zgromadzenie i uporządkowanie dokumentów (wszystkie faktury, protokoły odbioru, wyciągi bankowe potwierdzające zapłatę itp.).
3.    Trzymaj się harmonogramu rzeczowo-finansowego. To Twój plan działania.
4.    Nie bój się pytać. Skorzystaj z platformy SL2014. Służy do rozliczania wniosków oraz komunikacji.
5.    Pilnuj porządku w papierach. Ułatwi Ci to wyodrębniony rachunek bankowy oraz osobna ewidencja księgowa dla projektu.
6.    Realizuj prace zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. To właśnie na zawarte w nim założenia otrzymujesz dofinansowanie i z nich będziesz rozliczany.
7.   Pamiętaj! Wydatki, które zostały opłacone przed i po terminie realizacji projektu są wydatkami niekwalifikowalnymi. Trzymaj się zasady, że wszystko, co dzieje się w ramach projektu powinno zawierać się między datą rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji.
8.    Podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym. Na jego opłacenie musisz znaleźć pieniądze z własnej puli.
9.   Pamiętaj o oznaczaniu Funduszy Europejskich na dokumentach, tablicach firmowych. Więcej na ten temat dowiesz się z webinarium Zasady promocji i oznakowania projektów.
10.  Wyślij dokumenty obowiązkowe zawarte w umowie. Nie musisz wysyłać wszystkich posiadanych, ale te, których wymaga umowa. Zadbaj, aby były one odpowiednio opisane i uporządkowane.
 

Odpowiedzi na pytania widzów

•    Czy sprzęt zakupiony w ramach dofinansowania może być używany do innych celów niż określone w projekcie?
Nie powinien być używany do innych zadań. Oto przykład: szpital kupuje tomograf, więc może z niego korzystać tylko do badań wykonywanych w ramach NFZ i zgodnie z założeniami zapisanymi we wniosku, który otrzymał dofinasowanie.
•    W jakim terminie należy rozpocząć realizację projektu?
Realizację projektu należy rozpocząć zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie. Powtórzmy zatem raz jeszcze: najważniejsze to dokładnie czytać i przestrzegać treści umowy. Pamiętając o tym i trzymając się tej prostej zasady, na pewno zakończymy realizację projektu zadowoleni z jej przebiegu i uzyskanego dofinansowania.


Zainteresował Cię ten tekst? Koniecznie obejrzyj video – kliknij tutaj!
Wszystkie nagrania webinariów znajdziesz na naszym kanale Zmieniamy Łódzkie na YouTube
.

 

 
Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top