Rozmowa z Beneficjentem: Nowe możliwości dla rozwoju

Data publikacji: 25.07.2019 r.

Część załączonej wiadomościRozmowa z Beneficjentem: Nowe możliwości dla rozwoju

W Łódzkiem nie brakuje inicjatyw, które pomagają w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Tym, co szczególnie cieszy jest fakt, że korzystają z nich również osoby, które poprzez własny biznes chcą pomagać innym. Wśród nich znalazła się pani Jolanta Ferlińska, która postanowiła skorzystać z programu dofinansowanego przez Fundusze Europejskie i otworzyła własne Centrum Terapii i Rozwoju. Jej placówka wspiera w rozwoju dzieci, które wymagają specjalistycznej terapii. Zapraszamy do przeczytania krótkiego wywiadu z panią Jolantą

Z jakiego dofinansowania Pani skorzystała?

Skorzystałam z możliwości, jakie daje udział w projekcie pn. „Nowe możliwości na rynku pracy – kompleksowy program wsparcia dla nauczycielek i pracowników instytucji sektora oświaty z województwa łódzkiego”. Jest on współfinansowany w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (Priorytet X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie: X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw, Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement). Liderem projektu jest Międzynarodowa Fundacja Kobiet, a partnerem Fundacja Inkubator. Projekt „Nowe możliwości na rynku pracy” to nie tylko wsparcie finansowe, które umożliwia rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności, ale przede wszystkim możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego, porad specjalistów, szkoleń, studiów podyplomowych, pośrednictwa pracy i staży.

 

Zdecydowała się Pani na otworzenie własnej firmy. Czym się Pani zajmuje?

Tak, biorąc udział w programie postanowiłam otworzyć własne Centrum Terapii i Rozwoju pod nazwą „Fabryka Umysłów – Jolanta Ferlińska”. W zakres mojej działalności wchodzą takie usługi jak integracja sensoryczna, terapia ręki i pedagogiczna, stymulacja polisensoryczna i funkcji wykonawczych, treningi umiejętności społecznych, a także warsztaty artystyczne.

 

Jakie korzyści przyniosły dotacje w realizacji Pani działań?

Jest ich naprawdę jest bardzo dużo. Właściwie, odpowiedź można by sprowadzić do stwierdzenia, że gdyby nie dotacje nie miałabym możliwości stworzenia gabinetu profesjonalnego, z odpowiednim wyposażeniem do prowadzenia terapii. Znalazły się w nim m.in.: Magiczny Dywan, czyli podłoga interaktywna z programami terapeutycznymi, interaktywna kolumna wodna, podświetlany panel do ćwiczenia funkcji wzrokowych. Dzisiaj trudno sobie bez nich wyobrazić skuteczną pracę  z dzieckiem, ale stanowią niemały wydatek. Przyznam, że jednym z powodów, dla których zdecydowałam się na przystąpienie do tego projektu było zapewnienie wsparcia pomostowego. Polega ono na tym, że przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności mam co miesiąc zapewnione dwa tysiące zł na opłaty bieżące, takie jak: koszt najmu lokalu, usługi księgowe, media, opłacenie ubezpieczenia czy zakup materiałów papierniczych i piśmienniczych. Dało mi to wielką nadzieję, że kiedy dołożę do tego własne doświadczenie, pracę i przekonanie o celowości i konieczności otoczenia dzieci z dysfunkcjami szczególna opieką – moje przedsięwzięcie zakończy się sukcesem.

 

Czy warto korzystać z Funduszy Europejskich? Jak zachęciłaby Pani innych do pozyskiwania funduszy?

Myślę, że po tym, co zostało już tutaj powiedziane, nikt nie może mieć co do tego wątpliwości. Z funduszy unijnych powinno się korzystać. Oczywiście, trzeba to robić rozważnie i po wcześniejszej analizie swoich predyspozycji i kompetencji. Nie wystarczy mieć pomysł – trzeba być przekonanym o jego celowości. Jeżeli stwierdzimy, że chcemy realizować nasze plany to pomoc uzyskana dzięki dofinansowaniu jest kamieniem milowym do urzeczywistnienia naszych marzeń zawodowych. Takie wsparcie wyzwala też w nas kreatywność, odwagę, poczucie, że można jeszcze wiele dobrego i pożytecznego w życiu dokonać.

 
 

Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia!

 

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 
 
Top