Duże dotacje na małe biznesy

Data publikacji: 29.03.2019 r.

27 03 blog itDuże dotacje na małe biznesy

Jak instytucje z województwa łódzkiego mogą wspierać osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy? Dzięki dotacjom z Funduszy Europejskich! Ponad 32 miliony złotych znalazło się w puli na dofinansowanie projektów w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Główny cel działań? Aktywizacja pozostających bez pracy mieszkańców regionu przez pomoc w pozyskaniu środków na założenie i prowadzenie własnego biznesu.

 

Wszystko zaczyna się od projektu

Mieszkańcy miejsc o niskim poziomie przedsiębiorczości, gdzie brakuje dużych pracodawców lub dominują jedynie małe przedsiębiorstwa, często nie mają możliwości podjęcia satysfakcjonującej pracy. Nie posiadają też wystarczającej wiedzy i umiejętności oraz środków by założyć swoją małą firmę. Nadzieją dla nich są instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości. Fundacje biznesowe, organizacje szkoleniowe czy agencje rozwoju regionalnego chętnie realizują projekty wspierające bezrobotnych z małych gmin w założeniu i zarządzaniu własną działalnością. Te instytucje zapewniają kompleksowe programy wsparcia obejmujące szkolenia biznesowe dla uczestników, eksperckie doradztwo przy tworzeniu biznesplanów, przekazywanie dotacji na start i wsparcie pomostowe na opłacenie bieżących kosztów. Udział w takich projektach jest ogromną szansą dla osób pozostających dotychczas w trudnej sytuacji zawodowej.

 

Nowy konkurs, nowe szanse

Już 23 kwietnia rusza nabór wniosków do nowego konkursu organizowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”. Wszystkie instytucje mające pomysły na działania pomagające bezrobotnym w założeniu własnego biznesu, mogą ubiegać się o dofinansowanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi w terminie 23.04 - 10.05.2019 r. Wsparcie będą przekazywać w szczególności mieszkańcom powiatów o niskim poziomie przedsiębiorczości. Założenie programu jest takie, że do 80% uczestników ma otrzymać pełen pakiet szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności oraz środki na start w wysokości 23050 złotych na osobę.. Projekty aktywizacyjne będą obejmowały osoby, które ukończyły minimum 30 rok życia i pozostają w ciężkiej sytuacji zawodowej, choćby ze względu na niskie kwalifikacje czy niepełnosprawność. Co istotne, na terenie województwa łódzkiego odbywały się już podobne projekty i przynosiły pozytywne efekty.

 

 

Dobre praktyki

Jednym z beneficjentów poprzedniej edycji konkursu była gmina Osjaków z powiatu wieluńskiego. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków unijnych, zrealizowała projekt „Zatrudnij się sam”. Pomocą objęto 25 mieszkańców gminy, pozostających bez pracy. Dzięki wsparciu szkoleniowemu i bezzwrotnym dotacjom na rozpoczęcie działalności, uczestnikom udało się rozpocząć nowy rozdział w życiu zawodowym. Innym przykładem jest rozpoczęty w listopadzie 2018 roku projekt „EKOlogiczny biznes” realizowany przez firmę EMBO Michał Błaszczyk. Dzięki wykorzystaniu środków unijnych, pomocą objęto aż 45 osób, z czego 35 z nich otrzyma dofinansowanie na rozpoczęcie działalności. Obecnie trwa ocena biznesplanów, a wraz z końcem kwietnia 2019 uczestnicy otrzymają dotacje.


 

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 

 
Top