Projekt instalacji paneli fotowoltaicznych

Data publikacji: 03.01.2019 r.

nagłowek 3

Projekt instalacji paneli fotowoltaicznych

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym odgrywa coraz ważniejszą rolę w życiu mieszkańców naszego województwa. Staramy się chronić klimat i przyrodę jak tylko potrafimy. W związku z tym powoli odchodzimy od energii pozyskiwanej przez spalanie węgla a wykorzystujemy odnawialne źródła. Dobrym przykładem jest gmina Inowłódz, która zrealizowała projekt instalacji paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców.

Sposób na tańszy prąd

Głośno mówi się ostatnio o podwyżkach prądu, które miały nadejść wraz z nowym rokiem. Wysokie koszty są właśnie jednym z powodów, dla którego poszukujemy sposobów na obniżenie rachunków za energię elektryczną. Prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem jest inwestycja w odnawialne źródła energii. Do niedawna zakup paneli fotowoltaicznych wiązał się z wielkim wydatkiem, jednak w ostatnich latach rozwój technologii spowodował obniżenie kosztów wytwarzania. Co za tym idzie, również osoby zainteresowane zakupem potrzebnego sprzętu mogą otrzymać niższą cenę.

 

 

Przyjazne dla środowiska

Energia pozyskiwana z elektrowni wodnych, paneli słonecznych oraz farm wiatrowych jest nie tylko tańsza, ale również przyjazna środowisku. To bardzo istotny argument w rozmowach na temat przyszłości polskiej energetyki. Zamiana konwencjonalnych źródeł energii na ciepło słońca czy siłę wiatru jest ważna w walce ze smogiem, który stanowi poważny problem w naszym kraju. W celu jego wyeliminowania potrzebna jest edukacja, zmiana sposobu myślenia i inwestycje w ekologiczne sposoby pozyskiwania energii.


Zamontowanie kilku paneli na dachu własnego domu może znacząco zredukować przyszłe opłaty za prąd. W przeciwieństwie do wcześniej wspomnianych elektrowni wodnych czy wiatraków - panele możemy zamontować wyłącznie na własne potrzeby.

 

 

Energia słoneczna w gminie Inowłódz

Udział energii odnawialnej w Polsce wciąż nie jest wysoki, ale z roku na rok rośnie. To dobra prognoza na kolejne lata. Najwięcej tak zwanego „zielonego prądu” otrzymujemy z farm wiatrowych, natomiast coraz chętniej inwestujemy w energię pozyskiwaną bezpośrednio od słońca. Właśnie tę moc postanowiła wykorzystać gmina Inowłódz, która skorzystała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach IV osi priorytetowej gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii.


Projekt Instalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy zakładał montaż 33 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 169,96 kW na prywatnych posesjach mieszkańców. Umieszczono je w większości na dachach budynków, skąd najlepiej będą „łapać” światło słoneczne. Całkowity koszt inwestycji, w którego skład wchodziło przygotowanie projektu, montaż instalacji, nadzór nad projektem wynosił ponad milion złotych. Dzięki Funduszom Europejskim udało się pozyskać na ten cel aż 800 tysięcy i uczynić gminę miejscem przyjaźniejszym dla środowiska. Dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii szacuje się spadek emisji gazów cieplarnianych na ponad 30 ton rocznie do 2023 roku.

 

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 

 

 
Top