Rewitalizacja po łódzku – zmieniamy miejsca, zmieniamy ludzi

Data publikacji: 25.10.2018 r.

rewitalizacja-po-lodzku-1

Rewitalizacja po łódzku – zmieniamy miejsca, zmieniamy ludzi

Łódź przechodzi spektakularne zmiany. Odnawiane są całe obszary, zniszczone budynki odzyskują piękną otoczkę. Tworzy się klimat do przyjemnego życia, inwestowania i spędzania wolnego czasu. Miasto remontując kamienice i odnawiając skwery, nie zapomina o społecznym wymiarze tych zmian. Prowadzone są programy wsparcia dla osób pogubionych w życiu, w tym dla bezrobotnych. Jeżeli również jesteś gotowy im pomóc – możesz liczyć na wysokie dofinansowanie unijne.

W sercu Łodzi…

Centrum Łodzi to stojący dumnie pomnik historii, przepiękne kamienice, które zachwycają nie tylko fanów architektury. Łódź ma swój klimat. Ma swojego ducha, ma historię, ma murale… Ma też swoje problemy. Część dzieł sztuki architektonicznej odzyskała już godną oprawę, secesja i eklektyzm znów wybrzmiewają co kilka metrów. Ulica Piotrkowska zmienia się każdego dnia. Nie brakuje chętnych na prowadzenie ciekawych biznesów w parterach kamienic. Jednak wciąż w śródmieściu pozostają miejsca, w których czas niejako zatrzymał się, a jego łapczywy ząb nadwyrężył budynki i podwórka.

By przywrócić takie zaklęte rewiry do życia, by mogły dobrze służyć mieszkańcom i budować pozytywny obraz miasta konieczny jest szereg dobrze przemyślanych, skoordynowanych działań. Powszechnie nazywamy je rewitalizowaniem. W Łodzi prowadzone są programy rewitalizacyjne, skupione na poszczególnych obiektach czy działkach, a nawet na całych obszarach. Remontom podlegają kamienice, pozostałości pofabryczne, ulice, skwery i place.

 

Różne wymiary rewitalizacji

Rewitalizacja to proces przekształcania obszarów czy budynków, które zatraciły na przestrzeni lat swoje wartości. Zniszczenie samej struktury, konstrukcji, murów to nie wszystko. Często, wraz ze zmianami rzeczywistości, które przyniósł czas, dawno już niepotrzebna stała się sama funkcja, jaką kiedyś pełniły. Należy wtedy tak „odnowić” budynki, by zachować ich ducha, ale by w środku można było wprowadzić nowe funkcje, które przysłużą się lokalnej społeczności.

Naturalnie część zdegradowanych budynków zamieszkiwana jest wciąż przez lokatorów. Jeżeli dany obiekt musi zostać zburzony lub jeśli przewidziano w nim przestrzeń pod zupełnie inne cele – konieczna jest zmiana miejsca zameldowania. Miasto nie pozostawia mieszkańców samych sobie, przygotowywane są nowe lokale. Dodatkowo dochodzimy tu do bardzo istotnej sprawy – rewitalizacji społecznej. Tak, jak przy wsparciu z zewnątrz i dobrej woli zniszczone budynki zamieniają się w prawdziwe perełki, tak też osoby, które pogubiły się w życiu mogą liczyć na pomoc w wyjściu na prostą.

 

Rewitalizacja i aktywizacja

Jeżeli ktoś będzie musiał opuścić dotychczasowe lokum, ponieważ budynek, w którym przebywa zostanie zrewitalizowany – może liczyć na wsparcie. W Łodzi prowadzone są programy mające na celu zmienić sytuację życiową osób z problemami, szczególnie bezrobotnych. Mamy projekty wspierające osoby młode, którym nie udał się start na zawodowej ścieżce. Mamy również systemy pomocy dla bezrobotnych w wieku powyżej 29 lat.

Specjaliści zgadzają się, że szczególne potrzeby mają bezrobotni nieco starsi, właśnie od około trzydziestki wzwyż. To pewna granica, po której ryzyko nieznalezienia źródła dochodu wzrasta, mniejsza jest też mobilność, chęć do zmian i zdolność do przebranżawiania. Trudniej przychodzi wtedy zdobywanie nowych umiejętności, przyswajanie wiedzy. Osoby starsze mają większe problemy z odnalezieniem się w nowym otoczeniu, dostosowaniem do nowych zasad, ludzi. Czują lęk i wstyd, nie wierzą w siebie.

Biorąc to wszystko pod uwagę w Łodzi przygotowano projekt przemian urbanistyczno-społecznych, który w dużej mierze wspierany jest z Funduszy Europejskich. Jego elementem jest aktywizacja zawodowa dla osób 29+, których miejsce zamieszkania zmieniło się w związku z pracami rewitalizacyjnymi na obszarze miasta.

Współpraca międzynarodowa jest ogromną szansą dla rozwijających się firm, jednostek samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych. Projekt „Ścieżki współpracy” ma na celu wypracowanie i wdrożenie 210 rozwiązań, które pomogą zaangażowanym w niego instytucjom stworzyć nowe możliwości odpowiadania na problemy z zakresu aktywacji zawodowej, kształcenia przez całe życie, tworzenia oraz realizacji polityk publicznych.

 

Chcesz pomagać? Weź dotację!

W ramach RPO WŁ już niebawem wystartuje nabór wniosków o dotacje dla chętnych na niesienie pomocy w wyjściu z bezrobocia dla wyżej wymienionych mieszkańców. Dotacje unijne, prawie 4,8 mln zł, zostanie podzielone pomiędzy instytucjami, firmami, organami publicznymi, które zadeklarują wspieranie bezrobotnych. Mogą, np. prowadzić pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, czy pogłębiać badanie potrzeb i sytuacji bezrobotnych mieszkańców Łódzkiego.

Dotacje trafią do chętnych na edukowanie przyszłych pracowników. Z unijnych pieniędzy skorzystają organizatorzy szkoleń, staży i praktyk. W grę wchodzi nawet pokrycie kosztów ponoszonych przez pracodawcę w wypadku zatrudnienia osoby do tej pory bezrobotnej czy wyposażenie jej miejsca pracy.

 

Warunkiem udziału w konkursie o dotacje jest złożenie wniosku w naborze z Poddziałania VIII.2.2 oraz realizowanie swojego projektu w porozumieniu z Miastem Łódź.

 

Wszelkie informację są już dostępne na rpo.lodzkie.pl oraz rpo.wup.lodz.pl Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 30 października do 13 listopada 2018.

 

  

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 

 
Top