Tomaszowska Okrąglica atrakcją turystyczną regionu

Data publikacji: 23.11.2016 r.
Tomaszowska Okrąglica atrakcją turystyczną regionu

Tomaszów Mazowiecki należy do jednych z bardziej atrakcyjnych miast regionu. Zachwyca nie tylko atrakcjami turystycznymi, ale i bogactwem przyrody.

Nic zatem dziwnego, że miasto postanowiło wykorzystać ten potencjał. Efektem jest projekt „Tomaszowska Okrąglica – wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego”, który otrzymał unijną dotację w wysokości 242 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Dzięki tym środkom powstała, nawiązująca do historii oraz opierająca się na zasobach turystycznych miasta, marka regionalna czyli właśnie „Tomaszowska Okrąglica”. Należą do niej następujące atrakcje:


Groty Nadgórzyckie

Są to sztuczne wyrobiska, jakie pozostały po podziemnej kopalni piasku. Znajduje się tutaj wiele korytarzy i sal, powstałych wskutek procesu wydobywania. W wyniku realizacji projektu w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 pod tytułem „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nadgórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” możecie je zwiedzić. Dzięki dotacji we wnętrzu grot stworzona została podziemna trasa turystyczna o długości ok. 160 m. Ponadto trasę wzbogacono o ekspozycję prezentującą historię grot. Zawiera ona m. in. manekiny, narzędzia górnicze czy też fragmenty zastygniętej masy szklanej a całość dopełnia odpowiednia kompozycja wizualno-świetlna. Groty Nadgórzyckie są unikalnym miejscem, pierwszym tego rodzaju w centrum kraju.


Skansen Rzeki Pilicy


To pierwsze w naszym kraju muzeum na wolnym powietrzu, które dotyczy specyfiki rzeki. Pilica bowiem świetnie konserwuje pojazdy, które wydobyto z jej dna po wojnie. Najbardziej wartościowym obiektem skansenu jest drewniany młyn wodny, w którym zebrano dużą ilość eksponatów. Architektonicznym klejnotem jest zabytkowa stacyjka z przystanku kolejowego „Czarnocin”. W Skansenie Rzeki Pilicy można także zobaczyć wojenne trofea m. in. czołg T–34, w pełni odrestaurowany niemiecki ciągnik artyleryjski SdKfz 8 (jedyny egzemplarz na świecie!), ruchome modele młynów czy barkę rzeczną typu „Szczupak”, która liczy sobie ponad sto lat.


Rezerwat Niebieskie Źródła


Rezerwat przyrodniczy, który tworzą piękne rozlewiska z wyspami, kanałami i basenami źródliskowymi, porośnięte przez lasy olszowe i sosnowe. Nazwa pochodzi od koloru wody tryskającej z wapieni jurajskich. Idąc wzdłuż przyrodniczej ścieżki dydaktycznej możemy podziwiać walory przyrody jak np. liczne gatunki ptactwa wodnego i cieszyć oczy jej bogactwem.

Wypromowanie Tomaszowskiej Okrąglicy dzięki współfinansowaniu projektu w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, sprawiło że Tomaszów zaistniał w świadomości mieszkańców całej Polski jako miejsce atrakcyjne turystycznie, co przyczynia się do promocji i rozwoju całego regionu. Na pewno warto odwiedzić to miasto i przejść się szklakiem tego wyjątkowego produktu turystycznego.

 

 
Top