Spotkanie informacyjne pn. „Kształcenie zawodowe – konkurs w ramach Poddziałania XI.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Data publikacji: 31.05.2019 r.

Informacja o spotkaniu

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Kształcenie zawodowe – konkurs w ramach Poddziałania XI.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Najbliższe spotkania informacyjne odbędą się w następujących terminach:

 • 7 czerwca 2019 r. godz. 10.00 – 12.00 (rejestracja od godz. 09.45), sala konferencyjna Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu, Sieradz ul. Rynek 14;
 • 25 czerwca 2019 r. godz. 10.00 – 12.00 (rejestracja od godz. 09.45), sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódź, ul. Traugutta 21/23 – XVII piętro;
 • 27 czerwca 2019 r. godz. 10.00 – 12.00 (rejestracja od godz. 09.45), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Zelowie, ul. Kilińskiego 5.
 • 28 czerwca 2019 r. godz. 10.00 – 12.00 (rejestracja od godz. 09.45), sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A (spotkanie odwołane);
 • 2 lipca 2019 r. godz. 10.00 – 12.00 (rejestracja od godz. 09.45), sala konferencyjna Urzędu Miasta w Brzezinach, Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 - I piętro (spotkanie odwołane).

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dwóch dni roboczych poprzedzających spotkanie. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Spotkanie informacyjne skierowane jest do wszystkich podmiotów – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Program spotkania

 1. Omówienie zakresu wsparcia w ramach poddziałania, dotyczącego w szczególności:
  •    celów i założeń konkursu, w tym: podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, typów projektów, wydatków możliwych do sfinansowania;
  •    zagadnień formalnych i merytorycznych;
  •    zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie.
 2. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 3. Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Organizator spotkania w Łodzi
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź,
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60,
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Zelowie
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów,
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63,
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Brzezinach
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny,
Tel.: 46 874 31 54; 46 816 68 17,
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Łowiczu
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz,
Tel.: 46 837 72 29; 46 837 52 67,
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Sieradzu
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Rynek 14, 98-200 Sieradz,
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25,
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

pdfKlauzula informacyjna art. 13 RODO234.88 KB

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Planowane
 • Data: od 2019-06-07 do 2019-07-02
 • Miejsce: Brzeziny
 • Temat: Jak uzyskać dofinansowanie?
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja

zestawienie znakow2

 
Top