Przyjęcie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Zarząd Województwa Łódzkiego

informuje o przyjęciu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Ogłoszenie wraz z przyjętymi dokumentami dostępne jest w Serwisie Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego, Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego, Serwisie Internetowym Województwa Łódzkiego oraz w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, pok. 710 w godzinach pracy Urzędu.
Program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 jest stosowany od 5 grudnia 2022 roku.

  1. Program regionalny FEŁ 2021-2027
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko do programu regionalnego FEŁ 2021-2027
  3. Uzasadnienie
    - Tabela nr 1 do załącznika nr 3
    - Tabela nr 2 do załacznika nr 3
  4. Podsumowanie
  5. Ogłoszenie
 
Top