Działanie FELD.06.01 Infrastruktura edukacyjna

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 27.10.2023 r.

Informacja o naborze

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 ogłasza nabór nr FELD.06.01-IZ.00-002/23 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla łódzkiego przyjaznego mieszkańcom, Działanie FELD.06.01 Infrastruktura edukacyjna, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Wybór projektów do dofinansowania będzie prowadzony w sposób konkurencyjny.

 

 
Top