Działanie FELD.08.09 Kształcenie zawodowe - stypendia

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 27.10.2023 r.

Informacja o naborze

Zarząd Województwa Łódzkiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 ogłasza nabór nr FELD.08.09-IZ.00-001/23 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8. Fundusze Europejskie dla Edukacji i Kadr w Łódzkiem, Działanie FELD.08.09 Kształcenie zawodowe - stypendia, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Wybór projektów do dofinansowania będzie prowadzony w sposób niekonkurencyjny.

 

 

 
Top