Działanie FELD.04.01 Drogi wojewódzkie

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 18.10.2023 r.

Informacja o naborze

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 ogłasza nabór nr FELD.04.01-IZ.00-002/23 w ramach Priorytetu 4. Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego, Działanie FELD.04.01 Drogi wojewódzkie, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
W ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę – I etap”, planowany do realizacji przez Województwo Łódzkie.
Wybór projektu do dofinansowania będzie prowadzony w sposób niekonkurencyjny.

 

Status naboru

  • Aktualny: od 2023-10-17 do 2023-11-30
 
Top