Działanie FELD.07.09 „Usługi społeczne i zdrowotne”

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 04.09.2023 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 ogłasza nabór nr FELD.07.09-IP.01-001/23 w ramach:

  • Priorytetu FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem"
  • Działania FELD.07.09 „Usługi społeczne i zdrowotne"

Status naboru

  • Aktualny: od 2023-09-01 do 2023-10-23
 
Top