Jakie mogą być formy wsparcia?

Wsparcie z Regionalnego Programu dla województwa łódzkiego nie zawsze oznacza otrzymanie bezzwrotnej dotacji na realizację Twojego projektu. Może ono również przybrać inną formę, w tym najczęściej:

  • kredytu lub pożyczki udzielanych na preferencyjnych warunkach;

  • gwarancji bankowej;

  • bonu na odbycie szkolenia, doradztwo dla firmy lub możliwość udziału w innej usłudze rozwojowej np. w kursie zawodowym;

  • udostępnienia powierzchni biurowo-laboratoryjnej na korzystnych warunkach;

  • konferencji czy warsztatów pomagających nawiązać kontakty przedsiębiorcom i naukowcom;

  • stypendiów, staży oraz innych form wsparcia ułatwiających podejmowanie zatrudnienia osobom z problemami na rynku pracy.

 
Top