Planuję założenie własnej działalności gospodarczej. Jak mogę starać się o dofinansowanie na ten cel?

Data publikacji: 08.02.2016 r.

W 2015 roku przy otwieraniu działalności gospodarczej ciągle możemy korzystać ze środków Programu Kapitał Ludzki realizowanego w latach 2007 – 2013. W wielu województwach nadal realizowane są projekty przewidujące najczęściej preferencyjne pożyczki na start.

Środki z Programu Kapitał Ludzki w programach na lata 2014 – 2020 są zastępowane dwoma źródłami dofinansowania:

  1. w przypadku osób do 29 lat – dotacjami w Programie Wiedza Edukacja Rozwój oraz pożyczkami w programie krajowym Banku Gospodarstwa Krajowego
  2. w przypadku osób powyżej 29 lat – dotacjami i pożyczkami w Regionalnych Programach Operacyjnych realizowanych w każdym województwie
 
Top