Miejsce spotkań - świetlice środowiskowe

Data publikacji: 10.06.2016 r.
Miejsce spotkań - świetlice środowiskowe

W ramach Poddziałania IX.2.1 (Usługi społeczne i zdrowotne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 można m.in. realizować projekty z zakresu rozwoju usług dla placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki nad dziećmi (powyżej 3. roku życia) i młodzieżą. Takimi placówkami, służącym integracji społecznej oraz zapobiegającym patologiom, są m.in. świetlice środowiskowe. Czym się zajmują, z jakimi problemami się stykają ich pracownicy? Przeczytajcie nasz dzisiejszy wpis.

 

Wyzwania

 

W Łodzi działa kilkadziesiąt świetlic środowiskowych. Placówki te oferują dzieciom i młodzieży możliwość wspólnego spędzania czasu pod okiem pedagogów, jak również możliwość wzięcia udziału w interesujących projektach. Dzięki indywidualnemu podejściu i zaangażowaniu kadry pedagogicznej świetlice mają wiele sukcesów w kształtowaniu osobowości młodych ludzi.

 

Świetlice środowiskowe najczęściej działają w okolicach, które nie cieszą się dobrą sławą – w miejscach, gdzie koncentrują się problemy społeczne. Ich prowadzący mówią, że pierwsze chwile w danej okolicy mogą być trudne, ale często spotykają się z ciepłym przyjęciem i dużą dozą otwartości. Monika Dolik ze świetlicy podwórkowej na ul. Pomorskiej 54 w Łodzi tak mówi o swojej pracy: „Poznałam tam wielu dobrych ludzi, którym po prostu jest ciężko.” To pokazuje sens ich działań.

 

Spotkania

 

Spośród wielu prowadzonych w świetlicy projektów dwa zawierały ważny aspekt integracji międzygeneracjami: „Międzypokoleniowa księga łakoci” i „Międzypokoleniowy poradnik upcyclingu”. W pierwszym z projektów dzieci, ich babcie i dziadkowie wspólnie opracowali zestaw przepisów na desery - ulubione, najsmaczniejsze, ale też takie, które wiążą się z niekoniecznie łatwym dzieciństwem, takie, które osładzały trudne chwile. Publikacja odzwierciedla ducha tego miejsca – mimo że książka traktuje o deserach, jest doprawiona szczyptą goryczy, czyli na wskroś autentyczna.

 

Drugi projekt – Międzypokoleniowy poradnik upcyclingu – zaangażował dzieci ze świetlicy i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 oraz seniorów z Domu Dziennego Pobytu. Tym razem wcześniej nieznane sobie grupy wzięły udział w serii warsztatów, których efektem było opracowanie kilkunastu instrukcji kreatywnego wykorzystania surowców wtórnych. Spotkanie dzieci z doświadczonymi seniorami przyniosło wartościową publikację, ale także - a może i przede wszystkim – dużo radości obu stronom.

 

Szansa

 

Choć świetlice to miejsca, gdzie zachodzi dużo pozytywnych przemian, borykają się one z problemami. Największym jest brak stałego finansowania – szczególnie etatów. O ile materiały do zajęć organizatorzy zajęć często dostają od sponsorów, o tyle zapewnienie finansowania wynagrodzeń jest zdecydowanie trudniejsze.

 

Na szczęście tego typu koszty może sfinansować dotacja w wysokości aż do 95%. Dzięki niej możliwe jest pokrycie kosztów wynagrodzeń zarówno wychowawców, jak i opiekunów dzieci, animatorów zabaw czy też porad specjalistów – logopedów, psychologów. Świetlice w ramach swoich projektów mogą także finansować koszty wyżywienia dzieci, zwrot kosztów dojazdu czy nawet zakup sprzętu komputerowego. Dodatkowo dotacja pokrywa koszty działalności takie jak czynsz, najem, opłaty administracyjne, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opłaty za gaz i wodę. Warunek – muszą to być koszty związane z realizacją projektu finansowanego ze środków RPO WŁ.

 

Efekt? Działanie IX.2.1 RPO WŁ 2014-2020 wprawdzie nie rozwiąże problemów wychowawczych, ale ma szansę zapewnić świetlicom stabilne źródło finansowania. Ich podopiecznym, z kolei, dać pomoc, której potrzebują. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej nt. projektów finansowanych w ramach Działania IX.2.1 lub wziąć udział w takim projekcie, zapraszamy Was na stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/wez-udzial-w-projekcie). Znajdziecie na niej szczegółowe informacje oraz dane teleadresowe instytucji, które otrzymały wsparcie.

 
Top