Zapobiegać wykluczeniu!

Data publikacji: 15.04.2016 r.
Zapobiegać wykluczeniu!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to nie tylko wsparcie dla firm, pieniądze na drogi, ochronę zdrowia, edukację. To także środki dla osób, które znalazły się na marginesie społeczeństwa, np. ze względu na niepełnosprawność czy też brak pracy. Wsparcie udzielane jest za pomocą szeregu usług, takich jak kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zajęciowej czy też centra integracji społecznej. Już niedługo, bo 25 kwietnia, ruszy nabór wniosków, który potrwa do 9 maja. Umożliwi on tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów świadczących tego typu usługi. Na czym jednak polega ich działalność i jakie są jej efekty? Przeczytajcie o tym sami.

Centrum Integracji Społecznej, działające przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Radomsku, powstało w 2009 r. dzięki Funduszom Europejskim. W 2011 r. udało się pozyskać kolejne środki na kontynuowanie działalności. W ramach projektu utworzone zostały pracownie: tapicerska, ogólnobudowlana, krawiecka i gastronomiczna. W nich uczestnicy projektu, tj. osoby niepracujące, uczyły się zawodów zdobywając nowe kwalifikacje. W ramach kursu gastronomicznego była to wiedza z zakresu technologii gastronomicznych i towaroznawstwa. Podczas szkoleń ogólnobudowlanych prowadzone były zajęcia m. in. z materiałoznawstwa, stolarki budowlanej, wykończenia wnętrz czy też prac dekarskich. Kurs tapicerski uczył obsługi maszyn tapicerskich, oczyszczania i lakierowania mebli, wycinania materiałów i wreszcie wykonywania nowych obić. Prowadzone były także konsultacje indywidualne, zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym. Dzięki temu uczestnicy projektu nawiązali kontakty z potencjalnymi pracodawcami.
Efekt? Fundusze Europejskie zmieniły ich życie na lepsze. Pani Edyta ukończyła kurs gastronomiczny i znalazła pracę w pizzerii. Pan Daniel został zatrudniony w jednej z radomszczańskich firm, zaś pani Danuta, wraz z kilkoma innymi uczestnikami projektu, założyła spółdzielnię socjalną zajmującą się sitodrukiem.
Dzisiaj Centrum nadal aktywnie działa na rzecz osób potrzebujący pomocy, finansując działalność m. in poprzez sprzedaż towarów i usług jego uczestników. Efekty ich pracy możecie znaleźć na profilu facebookowym.

Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych od lat zajmuje się pomocą osobom chorym psychicznie. Początki działalności były bardzo skromne – jeden mały pokój w Poradni Zdrowia Psychicznego w Łodzi. Obecnie stowarzyszenie jest największą niepubliczną instytucją w regionie, która specjalizuje się w aktywizacji społeczno-zawodowej oraz integracji społecznej osób chorych psychicznie. Pracownicy to specjaliści w zakresie psychiatrii, psychologii, terapii zajęciowej. Ta przemiana byłaby jednak dużo trudniejsza bez pozyskania Funduszy Europejskich. Jednym ze zrealizowanych projektów był ten, dzięki któremu powstały dwa Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) dla osób chorujących psychicznie.
Pierwszym z nich jest ZAZ „Dobry start” zatrudniający 28 osób w tym 21 niepełnosprawnych. Pracują oni z wykwalifikowanymi instruktorami w czterech pracowniach:
->    pracowni stolarskiej zajmującej się renowacją mebli i tworzeniem przedmiotów użytkowych z drewna i sklejki,
->    pracowni malarskiej ozdabiającej powstałe wyroby i tworzącej obrazy czy też grafiki,
->    pracowni rękodzieła,
->    pracowni - sklepiku.
Dzięki ich wspaniałej pracy powstają przedmioty, które możecie podziwiać na profilu facebookowym zakładu.
Drugi ZAZ działa w branży gastronomicznej. Zakład „Zdrowa kuchnia” zatrudnia 27 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności orzeczonym ze względu na chorobę psychiczną. Jego pracownicy zdobywają nie tylko doświadczenie i kompetencje umożliwiające poradzenie sobie na rynku pracy, ale także wiedzę, jak radzić sobie z trudnościami wynikającymi z choroby. Ponadto, oprócz dostarczania posiłków placówkom TPN, zakład oferuje kompleksowe usługi gastronomiczne i cateringowe w zakresie obsługi różnych imprez okolicznościowych.

Mamy zatem nadzieję, iż w ramach ogłoszonego konkursu powstanie więcej tego typu projektów i umożliwią one aktywizację społeczno-zawodową tym wszystkim, którzy potrzebują pomocy.
Ogłoszenie o konkursie oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się tutaj.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym EFS działającym przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Zapraszamy do składania wniosków!

 
Top