Pomaganie to ich chleb powszedni

Data publikacji: 01.04.2016 r.
Pomaganie to ich chleb powszedni

W Poddziałaniu IX.2.1 RPO WŁ wyłonionych zostało aż 11 podmiotów, które realizować będą projekty z zakresu usług socjalnych i zdrowotnych. Przygotowywane w tym poddziałaniu projekty służą wspieraniu tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i potrzebują pomocy. Projekty będą wprowadzane w życie w następujących obszarach: wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej, zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz wdrażanie programów zdrowotnych. Nie znamy jeszcze szczegółów dofinansowanych projektów, spróbujmy zatem prześledzić, czym zajmowały się wcześniej wybrane podmioty.  


Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM

Zadaniem stowarzyszenia jest pomoc młodzieży w odnalezieniu się w niekiedy trudnej dla niej rzeczywistości. Działania, które prowadzi stowarzyszenie, wspierają młodych ludzi w tworzeniu prawidłowych relacji społecznych i radzeniu sobie z problemami. Kiedy oglądamy zdjęcia z aktywności AD REM, nasuwa się na myśl maksyma, jaką - wydaje się - twórcy chcą przekazać młodzieży, z którą współpracują: życie jest ciekawe i nie warto go marnować na głupoty. Co można robić razem ze stowarzyszeniem? Chociażby: wspinać się, wędkować, obozować zimą w górach, zbudować altanę, poznać zasady budownictwa naturalnego, uczestniczyć w warsztatach i terapii.
Obejrzyjcie też spot Stowarzyszenia, który najlepiej oddaje to, co robią:

Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse"

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że silne organizacje pozarządowe działają w dużych miastach. Nie jest to jednak reguła. To stowarzyszenie powstało w Głownie, ale swoim działaniem obejmuje obszar całego kraju. Działania Prodesse są adresowane do osób niepełnosprawnych, ale także do ludzi w trudnej sytuacji życiowej. W ramach stowarzyszenia działają: Klub Seniora – aktywizujący osoby w wieku powyżej 60 lat i Strefa Ruchu – program zajęć dla osób chcących poprawić swoją kondycję fizyczną. W 2016 roku stowarzyszenie „Prodesse” prowadzić będzie dwa projekty finansowane ze środków RPO WŁ: „Utworzenie specjalistycznej placówki terapeutyczno-opiekuńczej wsparcia dziennego »Słoneczny krąg Osinkowo«" - finansowany z Poddziałania IX.2.1 i „Autostrada do samodzielności” - finansowany z Poddziałania IX.1.1.

Centrum Służby Rodzinie

Łódzkie Centrum Służby Rodzinie zostało powołane do życia przez Arcybiskupa Łódzkiego Władysława Ziółka w 1998 roku – w lutym stało się pełnoletnie. Centrum prowadzi szeroko zakrojoną działalność służącą rodzinie. Do największych projektów należą prowadzenie Domu Samotnej Matki i Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego. Dofinansowanie uzyskane z RPO WŁ pozwoli CSR na prowadzenie świetlicy środowiskowej „M.Łodzi Niegniewni".

Stowarzyszenie MONAR

Każdy, kto interesuje się działalnością społeczną, wie czym jest Monar. Pierwszy ośrodek Monaru został założony przez legendarnego Marka Kotańskiego w 1978 roku w Głoskowie. Od początku „Kotan” – jak nazywali założyciela współpracownicy -  wraz z grupą terapeutów - tworzył nowy model ośrodka dla uzależnionych, w którym podstawą była samokontrola i samorządność jego mieszkańców. Przez prawie 40 lat działalności stowarzyszenie pomogło ogromnej liczbie osób zmagających się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Obecnie Monar prowadzi kilkadziesiąt placówek rozsianych po całej Polsce. W 2016 roku Stowarzyszenie wraz z Klubem Profilaktyki Środowiskowej „Nie nuda” z Ozorkowa rozpocznie realizację projektu „Nowe Horyzonty”.

Zobacz wszystkie projekty, które otrzymały dofinansowanie.

 
Top