7 powodów, dla których warto założyć spółdzielnię socjalną

Data publikacji: 01.04.2016 r.
7 powodów, dla których warto założyć spółdzielnię socjalną

Jedną z ciekawszych podmiotów ekonomii społecznej są spółdzielnie socjalne. W województwie łódzkim zakładanie i profesjonalizację istniejących podmiotów ES (w tym spółdzielni socjalnych) będą wspierać trzy Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej dofinansowane z RPO WŁ. Ale dlaczego w zasadzie warto założyć spółdzielnię?  Zebraliśmy dla Was 7 powodów, zachęcamy do tego, abyście dodali swoje.

1.    Spółdzielnia łączy zalety NGO i firmy.

Spółdzielnia socjalna to takie 2 w 1 – firma i organizacja pozarządowa. Z jednej strony powołana jest po to, żeby dostarczać produkty i usługi. Spółdzielcy są przedsiębiorcami – konkurują na rynku, mogą rozwijać swoją ofertę i – oczywiście – zarabiać na tym. Z drugiej strony powinna przeznaczać nadwyżkę wypracowanego zysku na działania na rzecz swoich członków oraz społeczności, w której działa spółdzielnia. Podmioty te mają możliwości podobne do organizacji pozarządowych – tak jak one mogą wypełniać zadania publiczne, działać w sferze edukacji, kultury i animacji społecznej, startować
w konkursach przeznaczonych dla organizacji. Jeśli chcesz być przedsiębiorcą, a jednocześnie czujesz się odpowiedzialny społecznie - warto rozważyć założenie spółdzielni.

2.    W spółdzielni panuje demokracja.

Spółdzielnię zawsze tworzy grupa osób, które mają równe prawa w procesie decyzyjnym. Każdy ze spółdzielców ma jeden głos. Dzięki temu wszyscy mają realny wpływ na podejmowane decyzje i czują się odpowiedzialni za spółdzielnię. Co więcej – decyzje podjęte kolegialnie są bardziej szanowane niż te narzucone z góry. Taki poziom zaangażowania jest trudny do osiągnięcia w firmie, gdzie decyzje podejmowane są w wąskim gronie. Demokracja – choć wiąże się z trudnościami – wpływa także na powstawanie pomysłów – każdemu zależy na sukcesie, każdy stara się zasugerować jak najlepsze rozwiązania.

Rawsko bialska spółdzielnia socjalna Nadzieja i Praca

3.    Razem łatwiej.

W firmie zaczynamy od tego, że o wszystko musimy się martwić sami. Z czasem możemy znajdować wspólników i pracowników, ale to wciąż na właścicielu firmy spoczywa ciężar jej prowadzenia. Chodzi tu o główną działalność firmy, ale także sprawy formalne i organizacyjne. W spółdzielni jest łatwiej podzielić się obowiązkami. Już od samego początku mamy do dyspozycji kilka osób, z których każda może zająć się określoną działką.

4.    To wędka a nie ryba.

Sukces wypracowany własnymi rękoma smakuje o wiele lepiej. Spółdzielnie socjalne to świetna forma pracy dla ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, dlatego że pozwala im samodzielnie wypracować swój sukces – daje wędkę a nie rybę. To od ich pracy zależy, jak ukształtują swój los, ale nie są w tym osamotnieni. Szereg mechanizmów -  a przede wszystkim inni spółdzielcy -  pomagają
w osiągnięciu celu.

5.    Jesteśmy potrzebni.

Zadanie spółdzielni to zarabianie i dawanie zatrudnienia, ale także – a może przede wszystkim – budowanie wspólnoty – tej wewnątrz spółdzielni i tej szerszej – w społeczności, w której ona działa. Spółdzielnia daje zatrudnienie, ale daje też poczucie bycia potrzebnym. Związane z tym poczucie satysfakcji pomaga wyjść z trudnych sytuacji i uodparnia na porażki.

Spółdzielnia socjalna K5

6.    Spółdzielnia buduje lokalną społeczność.

Krąg oddziaływania spółdzielni jest szerszy niż tylko kilka osób zaangażowanych w jej tworzenie. Z ich działań korzystają także rodziny spółdzielców i cała lokalna wspólnota. Spółdzielnie, które wypełniają zadania publiczne na terenie swojego działania, stają się z czasem ważnym elementem społeczeństwa.

7.    Pieniądze są ważne, ale nie najważniejsze.

Często słyszymy slogany: „Biznes z ludzką twarzą”, „Biznes odpowiedzialny społecznie”. I rzeczywiście – są firmy, które swoją misję społeczną postrzegają nie tylko w kategoriach budowania pozytywnego PR-u (choć i to cenne). Spółdzielnie socjalne, z definicji, w centrum swojej działalności stawiają człowieka. Pieniądze są tutaj tym, czym powinny być – środkiem a nie celem.

Informacje o konkursie przeczytasz tutaj, natomiast dokładne wiadomości na temat działania ośrodków znajdziesz na naszym blogu już wkrótce.

Zdjęcia: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

 
Top