Kontakt z urzędem to czysta przyjemność – e-usługi

Data publikacji: 24.03.2016 r.
Kontakt z urzędem to czysta przyjemność – e-usługi

Każdy z nas musi czasem załatwić coś w urzędzie. Każdy z nas wie, że wizyty w urzędzie mogły by być lepsze. A gdyby tak wizyta w każdej instytucji była miła jak zakupy w naszym ulubionym sklepie i łatwa jak wysłanie e-maila? Do takiego stanu dążą twórcy e-usług – narzędzi, które ułatwiają nam życie, umożliwiając załatwianie większości urzędowych spraw bez wychodzenia z domu. Nie wstając od komputera możemy, za sprawą projektów, w których udostępniane są zdigitalizowane zasoby wielu instytucji, wybrać się dzisiaj do muzeum czy biblioteki. Rozpoczynający się 21 marca nabór wniosków, w poddziałaniu VII.1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, pozwoli na sfinansowanie przedsięwzięć z zakresu e-administracji oraz udostępniania informacji (w tym zasobów kultury) w formie cyfrowej.                                                 

Ciągły rozwój e-usług

W województwie łódzkim mamy już wiele e-usług finansowanych z RPO WŁ, które potwierdziły swoją przydatność. Brzmiące poważnie określenie Zintegrowany System Stanowisk Kierowania to nazwa projektu realizowanego tam, gdzie szybkość i koordynacja ma szczególne znaczenie – w Komendzie Miejskiej Policji. Działanie systemu obejmuje instalację 21 stanowisk kierowania w komendach miejskich i powiatowych. Każde z nich to rozbudowany terminal pozwalający na zarządzanie informacjami istotnymi dla działań operacyjnych w czasie rzeczywistym. Mimo sukcesów w tej dziedzinie, specjaliści zajmujący się tematyką e-usług mówią zgodnie: potrzeba ich więcej, a te obecne należy stopniowo ulepszać – podążając za zmieniającą się technologią.

Nieco lepiej wygląda sytuacja na polu projektów kulturalnych udostepniających zasoby w formie cyfrowej. Przykładem może być chociażby wysoko oceniany portal Biblioteki Narodowej Polona, łączący możliwość przeglądania ogromnych zasobów z ciekawym doświadczeniem eksploracji dawnych historii. Ciągle jednak tylko niewielka liczba instytucji zrealizowała tego typu wdrożenia, a duża część zasobów kultury pozostaje trudno dostępna dla wielu osób.

Złożone procesy

Zarówno wdrażanie e-administracji, jak i digitalizacja dóbr kultury to skomplikowane wyzwania. We wdrażaniu e-usług, oprócz rozwiązań technologicznych, bardzo istotne jest przeniesienie „papierowych” procedur do systemu, tak aby spełniały one wymogi formalne i aby każdy pracownik urzędu potrafił je zastosować szybko i skutecznie. Innym problemem są przyzwyczajenia użytkowników, które powstrzymują ich przed załatwianiem urzędowych spraw elektronicznie. Część z nich nie chce się uczyć nowego sposobu kontaktu z urzędem, a reszta obawia się o bezpieczeństwo danych przekazywanych w ten sposób. Siim Sikkut, doradca rządu Estonii do spraw e-usług, mówi jednak, że nie jest to dużym problemem: „Ludzie są spokojniejsi o swoją prywatność, jeśli korzyści, które przynosi określona usługa, są wystarczająco wysokie. Przykładem jest chociażby Google. W pewnym sensie korzystając z produktów tej firmy dokonujemy transakcji – oferujemy pewną część naszej prywatności i poczucia bezpieczeństwa w zamian za dobrą usługę. Podobnie jest z rozwiązaniami oferowanymi przez rząd. Jeśli oszczędzasz czas i pieniądze, jesteś spokojniejszy o kwestie bezpieczeństwa. Zwłaszcza jeśli wiesz, że zadaniem rządu jest także dbanie o twoje bezpieczeństwo.”

Podczas procesu digitalizacji każdy z obiektów musi zostać najpierw zeskanowany w wysokiej jakości – biorąc pod uwagę delikatność niektórych eksponatów - jest to za każdym razem wyzwanie. Jeśli skanujemy obiekt w trójwymiarze – a tak powinno się archiwizować wszelkie przedmioty, które oglądamy z różnych stron – skanowanie zajmuje więcej czasu, a sam plik z cyfrowym obiektem jest dużo większy.

Finansowanie

Wdrażanie e-usług jest trudne, a co za tym idzie - kosztowne. Dzięki finansowaniu ze środków RPO WŁ samorządy, instytucje kultury, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą poprawiać dostępność usług i dóbr kultury dla obywateli. Być może już wkrótce będziemy chodzić do urzędu tylko wtedy, kiedy będziemy mieli ochotę na miły spacer.

Poddziałanie VII.1.2. w pigułce:

- finansowanie 85%

- prawie 104 mln zł do rozdysponowania

- nabór wniosków od 21.03.2016 do 30.03.2016

- typy projektów:

a) Rozwój e-administracji:

  • budowa systemów teleinformatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów wraz z obiegiem spraw i pracy (workflow), modelowania i optymalizacji procesów w administracji publicznej;
  • budowa szeroko dostępnych dla obywateli regionalnych platform umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych;
  • budowa teleinformatycznych systemów komunikacji (podpis elektroniczny, elektroniczna pieczątka oraz inne sposoby uwierzytelniania form elektronicznych);
  • tworzenie, rozwijanie publicznych rejestrów referencyjnych, w tym systemów informacji przestrzennej;
  • rozwój infrastruktury informatycznej zapewniającej skuteczne mechanizmy zarządzania prawami dostępu do informacji i monitorowanie tego dostępu;
  • upowszechnienie systemów teleinformatycznych pozwalających na szybką i sprawną wymianę danych pomiędzy różnymi podmiotami oraz umożliwiających poszerzenie zakresu spraw, które można zrealizować drogą elektroniczną;
  • budowa, przebudowa lub zakup systemów zapewniających bezpieczeństwo przechowywania danych cyfrowych.

b)    Rozwój i udostępnianie informacji sektora publicznego, zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego:

  • budowa, przebudowa lub zakup systemów teleinformatycznych służących digitalizacji zasobów, w tym kulturowych lub naukowych, będących w posiadaniu instytucji publicznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów w postaci cyfrowej.

Więcej informacji o naborze w poddziałaniu VII.1.2

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.rpo.lodzkie.pl oraz do składania wniosków.

 
Top