Jak Fundusze Europejskie pomagają zdobyć lepszą pracę?

Data publikacji: 17.03.2016 r.
Jak Fundusze Europejskie pomagają zdobyć lepszą pracę?

Sukces na rynku pracy osiągają osoby, które działają na nim odważnie. Przejawem takiego podejścia jest między innymi założenie własnej działalności gospodarczej czy chęć stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez odbywanie szkoleń czy naukę na studiach podyplomowych. Dzięki środkom z Funduszy Europejskich możliwość zmiany miejsca pracy na lepszą jest jeszcze łatwiejsza! Umożliwia to między innymi ogłoszony niedawno przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego nabór w ramach Działania X.2.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”. Z pomocy skorzystać będzie mogło wiele osób, ponieważ na ten cel przeznaczono tylko w tym naborze ponad 42 mln zł! Wnioski składać mogą wyłącznie podmioty odpowiedzialne za późniejsze rozdysponowanie ich wśród osób potrzebujących wsparcia. Szczegółowo możliwości uzyskania dofinansowania opisane zostały w kolejnym akapicie.

Jak i kiedy mogę skorzystać ze wsparcia?


Specyfiką tego konkursu jest, że o środki ubiegać się mogą wyłącznie podmioty inne niż osoby prywatne. W skrócie oznacza to tyle, że nie musisz martwić się o składanie wniosków już teraz – zrobią to za Ciebie instytucje, takie jak: przedsiębiorcy czy uczelnie. Tym samym, aby otrzymać środki na szkolenie czy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej trzeba będzie się zwrócić właśnie do nich. Kiedy będzie można to zrobić? Planowany termin ogłoszenia wyników to sierpień 2016 r. Lista podmiotów, która została wybrana do realizacji projektów ogłoszona zostanie na naszej stronie internetowej: www.rpo.lodzkie.pl, Facebooku oraz wysyłana drogą mailową (żeby dostać takiego maila trzeba wcześniej zapisać się do Newslettera). Po podpisaniu umów o dofinansowanie instytucje te rozpoczną rekrutację, w której będą mogli wziąć udział wszyscy, którzy utracili lub grozi im utrata pracy. To, co w tej chwili można i należy zrobić to śledzić aktywnie nasze kanały. Więcej informacji o projekcie udzielają nasi konsultanci w Punktach Informacyjnych. Zachęcamy również do kontaktu poprzez stronę oraz Facebooka, gdzie na bieżąco udzielane będą odpowiedzi na pojawiające się pytania.


Co mogę zyskać?

RPO WŁ w ramach ogłoszonego konkursu przewiduje konkretną pomoc dla osób, którym może być nieco trudniej nadążyć za szybkimi zmianami na rynku pracy. Kto zalicza się do tej grupy? Osoby, które niedawno utraciły pracę lub są jej utratą realnie zagrożone. Jeżeli więc należysz do tej grupy, to mamy dla Ciebie szereg rozwiązań ułatwiających przekwalifikowanie się. Są to:

a) staże i praktyki zawodowe, które przygotowują do podjęcia pracy w nowym zawodzie;

b) finansowanie kosztów zatrudnienia u nowego pracodawcy;

c) studia podyplomowe;

d) szkolenia i zindywidualizowane doradztwo zawodowe;

e) poradnictwo psychologiczne i pośrednictwo pracy.

 

Dodatkowo, jeżeli spełniasz przynajmniej jeden z poniższych warunków:

· jesteś osobą z niepełnosprawnością;

· masz więcej niż 50 lub mniej niż 30 lat;

· jesteś kobietą;

· masz niskie kwalifikacje,

przewidziano dla Ciebie również środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej! W ramach pomocy możesz liczyć na:

· bezzwrotną dotację w wysokości przekraczającej 20.000,00 zł (dokładna wartość podana zostanie po podpisaniu umowy o dofinansowanie);

· nawet do 12 miesięcy wsparcia na opłacanie stałych kosztów prowadzenia własnego biznesu;

· profesjonalną pomoc oraz szkolenia niezbędne dla przedsiębiorcy.

 

Informacje dla Wnioskodawców

Termin składania wniosków rozpoczyna się już 31 marca i trwał będzie do 14 kwietnia 2016 r. Maksymalny poziom dofinansowania to 91% wydatków kwalifikowanych. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, gdzie pod kategorią „Wdrażanie programów typu outplacement” znajduje się konkretne wskazanie, czym (w ramach RPO WŁ) jest outplacement, czyli różne formy pomocy dla zwalnianych pracowników.

 

Można uzyskać wsparcie finansowe na:

a) bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:

 i.    doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,

 ii.   wsparcie bezzwrotne,

 iii.  wsparcie pomostowe udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego wspomagająca rozwój działalności gospodarczej);

b) szkolenia zawodowe;

c) studia podyplomowe;

d) doradztwo zawodowe skierowane indywidualnie dla każdego uczestnika;

e) poradnictwo psychologiczne;

f) pośrednictwo pracy;

g) staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie;

h) pomoc finansowa na zatrudnienie uczestnika projektu w nowym miejscu pracy.

 

Zobacz też infografikę o outplacemencie

 
 
Top