ŁÓDŹ WESPRZE OSOBY BEZROBOTNE PO 29 ROKU ŻYCIA

Data publikacji: 06.05.2022 r.

BLOG NAGLOWEK 28 04 3
ŁÓDŹ WESPRZE OSOBY BEZROBOTNE PO 29 ROKU ŻYCIA

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił nowy konkurs. O dotacje w jego ramach mogą ubiegać się projekty zakładające wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia. Przyjmowanie wniosków konkursowych rozpoczęło się 2 maja i potrwa do 31 maja. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w sierpniu.

 

Kto może ubiegać się o dotacje

O dotacje może ubiegać się Miasto Łódź oraz wszystkie podmioty, pod warunkiem realizacji projektu z Miastem. Wnioski o dofinansowania mogą również składać osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy nabór jest skierowany do projektów, których cel stanowi aktywizacja zawodowa osób po 29. roku życia. Programy zgłoszone do konkursu mogą pomagać takim osobom na wiele sposobów. Dofinansowania otrzymają projekty oferujące m.in. pośrednictwo pracy, staże zawodowe, szkolenia, czy praktyki.

W związku z wojną w Ukrainie uwzględnione zostało również potencjalne uczestnictwo w programach aktywizacyjnych obywateli Ukrainy. Wsparcie projektowe dla ukraińskiego uczestnika będzie mogło dodatkowo uwzględniać szkolenia językowe, usługi tłumacza, a także pomoc znającego język ukraiński asystenta integracji zawodowej. Taki asystent wesprze uczestnika projektu na każdym etapie jego realizacji.

Grupa docelowa wsparcia

Grupę docelową wsparcia pochodzącego z konkursu stanowią bezrobotne i bierne zawodowo osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Do takich grup osób zaliczają się m.in. osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby w wieku powyżej 50 lat, a także osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych. Wsparciem mogą zostać również objęci bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie zaliczają się do żadnej z wymienionych grup. Jednak udział takich mężczyzn we wsparciu pochodzącym z naboru nie może przekroczyć 20 procent liczby wszystkich bezrobotnych, którzy otrzymają pomoc.

 

Finanse konkursu

Na konkurs przeznaczona została kwota w wysokości ponad 4,7 miliona złotych. Minimalna wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 466 790 złotych. Projekty będą mogły liczyć na dofinansowanie nawet 95 procent wydatków kwalifikowalnych.

Więcej szczegółów na temat konkursu pod adresem https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/5454-poddzialanie-viii-2-2-wsparcie-aktywnosci-zawodowej-osob-po-29-roku-zycia-miasto-lodz

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top