UNIJNE WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REHABILITACJI LECZNICZEJ

Data publikacji: 27.03.2022 r.

BLOG NAGLOWEK 24 03 1
UNIJNE WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REHABILITACJI LECZNICZEJ

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił nowy konkurs, którego stawką są unijne dotacje. O dofinansowania będą mogły ubiegać się programy rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców naszego regionu. Nabór wniosków potrwa od 31 marca do 15 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu lub lipcu.

 

Ubiegające się o dofinansowanie programy powinny być skierowane do określonej grupy docelowej. W poczet tej grupy zaliczają się aktywni zawodowo mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy ukończyli 50 rok życia, a ich stan zdrowia pozwala na zakwalifikowanie do programu rehabilitacyjnego. Podstawą takiej kwalifikacji jest zdiagnozowanie przez lekarza choroby kręgosłupa, powięzi, stawów mięśni lub ścięgien. Istotnym warunkiem kwalifikacji do rehabilitacji jest również groźba wypadnięcia z rynku pracy, bądź możliwość powrotu do pracy dzięki objęciu programem rehabilitacyjnym.

O dofinansowania w ramach opisywanego konkursu może ubiegać się szereg instytucji. Wśród nich znajdują się m.in. podmioty wykonujące działalność leczniczą, instytucje naukowe, a także podmioty ekonomii społecznej, które mają doświadczenie w prowadzeniu rehabilitacji. Podmiot ekonomii społecznej może być osobą fizyczną pod warunkiem prowadzenia działalności leczniczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych.

Uczestnicy konkursu będą mogli otrzymać dotacje na następujące rodzaje rehabilitacji leczniczej:

- masaż;

- kinezyterapię;

- leczenie polem elektromagnetycznym;

- elektrolecznictwo;

- światłolecznictwo i termoterapię;

- hydroterapię;

- krioterapię;

- balneoterapię.

Wniosek konkursowy należy przygotować w elektronicznym generatorze wniosków, który jest dostępny tutaj. Szczegółowe informacji na temat konkursu są z kolei dostępne na tej stronie.  

Na konkurs zostały przeznaczone środki w wysokości blisko 1,4 miliona złotych. Minimalna wartość projektu ubiegającego się o dofinansowanie to 50 tysięcy złotych. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 463 690 złotych. Projekt może zostać dofinansowany w wysokości 85 procent swojej łącznej wartości, co oznacza, że poziom wkładu własnego musi wynieść co najmniej 15 procent wartości projektu.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top