ŁÓDZKIE WSPIERA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE

Data publikacji: 17.03.2022 r.

BLOG NAGLOWEK 16 03
ŁÓDZKIE WSPIERA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE

 

Od 31 marca do 10 kwietnia zbierane będą wnioski w ramach dwóch nowych konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Przedmiot obu konkursów jest ten sam – wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego – jednak jeden z naborów jest przeznaczony dla instytucji działających w Łodzi, zaś drugi dla instytucji z całego województwa.

 

Dla kogo

Wnioski w naborze wojewódzkim mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, chyba że te prowadzą działalność gospodarczość lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych. Jeśli o dofinansowanie postanowi ubiegać się nieposiadająca osobowości prawnej jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego (choćby szkoła zawodowa), to jako wnioskodawca powinna zostać wskazana właściwa jednostka samorządu terytorialnego, czyli przykładowo powiat.

W drugim z naborów udział może brać Miasto Łódź oraz wszystkie podmioty w partnerstwie z Miastem prócz osób fizycznych nieprowadzących działalności.

Na co

Dotacje w ramach konkursów można otrzymać na szereg różnych działań. Jednym z nich jest tworzenie centrów kształcenia zawodowego oraz centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego. Co istotne centra te będą rozwijane we współpracy z pracodawcami. Ponadto na wysoką ocenę w konkursie będą mogły liczyć projekty zakładające wsparcie szkół zawodowych, podnoszenie kwalifikacji uczniów takich szkół, realizację staży zawodowych czy wyposażenie lub doposażenie pracowni lekcyjnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Finanse

Na nabór, który jest dedykowany Miastu Łodzi, przeznaczono środki w wysokości ponad 2,1 miliona złotych. Budżet drugiego konkursu wynosi natomiast ponad 7,4 miliona złotych. Minimalny poziom wkładu własnego w przypadku obu naborów to 10 procent wartości projektu.

Webinarium

Aby lepiej przygotować wniosek, uczestnicy konkursów mogą wziąć udział w dwóch bezpłatnych webinariach pod nazwą „Wsparcie branżowe dla centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego”. Celem szkoleń jest zaprezentowanie potencjalnym uczestnikom dokumentacji projektowej konkursu. Pierwsze webinarium 21 marca zorganizuje Lokalny Punkt Informacji Funduszy Europejskich w Łowiczu. Zapisy na wydarzenie trwały do 16 marca. Drugie ze szkoleń przeprowadzi 28 marca lokalny PIFE w Bełchatowie. Aby zarejestrować się na szkolenie, należy odwiedzić tę stronę i na jej dole zgłosić chęć udziału w webinarium. Potem zostaje już tylko do wypełnienia prosty elektroniczny formularz.

Rozstrzygnięcie konkursu dedykowanego podmiotom z Łodzi przewidziane jest na sierpień 2022 roku. Wcześniej – w czerwcu – mają zostać ogłoszone wyniki naboru, który jest kierowany do całego województwa.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top