Łowickie Centrum Usług Środowiskowych

Data publikacji: 23.01.2022 r.

BLOG NAGLOWEK 20 01
Łowickie Centrum Usług Środowiskowych

 

W powiecie łowickim od początku grudnia 2021 roku trwa realizacja projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych”. Jego cel to zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób potrzebujących.

 

Rodzaje wsparcia

Zakres wsparcia, które można otrzymać dzięki Łowickiemu Centrum Usług Środowiskowych, przedstawia się imponująco. Obejmuje ono m.in. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, transport osób niesamodzielnych, zapewnienie posiłków, wypożyczanie sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, a także usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami. Bardzo ciekawą formę pomocy stanowi również terapia ruchem. Polega ona na treningu funkcjonalnym osób ze schorzeniami narządów ruchu. Trening uzupełnia poradnictwo psychologa – nie tylko dla osób niesamodzielnych, ale również osób z ich otoczenia.

Pomoc w ramach działalności Centrum otrzymają także dzieci. Centrum prowadzi bowiem świetlicę środowiskową w gminie Zduny. Z usług świetlicy mogą korzystać dzieci umieszczone i zagrożone umieszczeniem w Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Świetlica środowiskowa pomoże zapobiec wykluczeniu społecznemu takich dzieci.

Łowickie Centrum Usług Środowiskowych w liczbach

Do 30 czerwca 2023 roku pomocą zostanie objętych 238 osób. Na tę liczbę składa się 138 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 60 dzieci z najuboższych rodzin oraz 40 osób z otoczenia obu grup. Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana indywidualna ścieżka wsparcia. Dokument będzie określać indywidualną ocenę sytuacji materialno-życiowej uczestnika, jego potrzeby i oczekiwania oraz oczywiście pomoc, którą w ramach Centrum będzie mógł otrzymać.

Utworzenie Łowickiego Centrum Usług Środowiskowych pochłonęło środki w wysokości ponad 5,2 miliona złotych. Blisko 4,5 miliona złotych tej kwoty stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Realizatorzy projektu

Łowickie Centrum Usług Środowiskowy to projekt, który powstał dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. Publicznymi realizatorami przedsięwzięcia są Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu oraz Gmina Zduny. Stronę prywatną reprezentują natomiast dwie fundacje – MiKa oraz ESPA.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top