COP ogłosiło konkurs na rozwój infrastruktury badań i innowacji

Data publikacji: 24.09.2021 r.

BLOG naglowek 24 09 2021COP
COP ogłosiło konkurs na rozwój infrastruktury badań i innowacji

 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło konkurs, którego przedmiotem jest rozwój infrastruktury badań i innowacji. Pula środków przeznaczonych na konkurs to 35 milionów złotych, przy maksymalnym poziomie dofinansowania projektu w wysokości 85% wartości jego wydatków kwalifikowanych. Maksymalna kwota dofinansowania nie została wskazana.

W naborze mogą wziąć udział ściśle określone w regulaminie typy podmiotów – jednostki naukowe, szkoły wyższe oraz konsorcja naukowe z wiodącą rolą jednostki naukowej albo szkoły wyższej. Wymienione instytucje będą mogły otrzymać dofinansowanie na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które będą służyć wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia zorientowanej rynkowo działalności badawczo-rozwojowej.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 września 2021 roku, a zakończy 2 miesiące później – 30 listopada.

Wnioski należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy COP (od 8 do 16) lub przesyłać pocztą na poniższy adres:

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Zespół Konsultantów

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź.

Wszystkie szczegóły na temat konkursu można znaleźć tutaj.

  

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
 
Top