Pomóż w powrocie na rynek pracy osobom opiekującym się małymi dziećmi

Data publikacji: 08.09.2021 r.

BLOG NAGLOWEK 07 09
Pomóż w powrocie na rynek pracy osobom opiekującym się małymi dziećmi

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs, którego stawką będą dotacje na projekty dedykowane osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Dofinansowania będzie można uzyskać m.in. na utworzenie żłobków, klubów dziecięcych, a także szkolenia i doradztwo zawodowe. Nabór wniosków rozpocznie się 30 września tego roku, a zakończy niespełna 2 tygodnie później, 11 października. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w styczniu.

 

Do naboru mogą zgłaszać się wszystkie podmioty, oprócz osób fizycznych (z wyjątkiem tych, które prowadzą działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz podmiotów wykluczonych na podstawie określonych przepisów. Informacje na temat przepisów znajdują się na stronie internetowej ze szczegółami konkursu, którą można znaleźć tutaj

 

Dofinansowanie obejmuje dwa typy instrumentów pomocowych. Pierwszy z nich dotyczy tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz opiekunów dziennych. Drugi instrument to natomiast aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowych, które sprawują opiekę nad małymi dziećmi. Wśród form aktywizacji zawodowej znajdują się usługi doradztwa zawodowego, doradztwa indywidualnego, pośrednictwa pracy oraz szkoleń. Należy przy tym zaznaczyć, że projekt obligatoryjnie musi wykorzystać pierwszy z opisanych instrumentów. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej są z kolei fakultatywne.

Wnioski konkursowe należy składać za pośrednictwem generatora wniosków. Jest on dostępny tutaj.

Minimalna wartość projektu, który weźmie udział w naborze, to 457 820,08 zł, przy czym najniższa wartość wkładu własnego musi wynieść przynajmniej 15 procent wartości projektu. Budżet całego konkursu wynosi natomiast nieco ponad 4,9 miliona złotych.

  

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
 
Top