Szkoły zawodowe z kolejną szansą na rozwój

Data publikacji: 01.09.2021 r.

BLOG NAGLOWEK
Szkoły zawodowe z kolejną szansą na rozwój

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs, stawką którego będą dofinansowania projektów mających na celu poprawę kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz słuchaczy ze szkół zawodowych. Wnioski konkursowe składać będzie można od 27 września do 4 października 2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu jest zaplanowane na luty 2022 roku.

 

Konkurs posiada konkretne wytyczne związane z tym, jakie instytucje mogą ubiegać się o dofinansowanie. Są to Miasto Łódź oraz wszystkie podmioty, pod warunkiem realizacji projektu przy kooperacji z Miastem Łodzią. W konkursie nie mogą natomiast brać udziału osoby fizyczne, chyba że prowadzą one działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Wśród celów, na które można otrzymać dotacje, znajdują się:

- realizacja stażów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych;

- realizacja stażów oraz praktyk dla nauczycieli uczących w szkołach zawodowych;

- wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów;

- tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, dzięki którym w placówkach oświatowych rozwinie się doradztwo edukacyjno-zawodowe;

- tworzenie przy szkołach centrów kształcenia zawodowego oraz centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Na opisywany konkurs przeznaczone zostaną środki w wysokości blisko 3,7 miliona złotych. Projekt, który zostanie zgłoszony do konkursu, może otrzymać maksymalne dofinansowanie w wysokości 90 procent swojej wartości, przy czym minimalna wartość projektu wynosić może 50 tysięcy złotych.

Więcej szczegółów na temat naboru – cele, na które można otrzymać dofinansowanie, wszystkie warunki finansowe oraz regulamin – znajdziecie tutaj.

  

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
 
Top