Fundusze Europejskie dla dzieci w województwie łódzkim

Data publikacji: 13.07.2021 r.

BLOG NAGLOWEK 13 07
Fundusze Europejskie dla dzieci w województwie łódzkim

 

Istotną działalnością dotacyjną Funduszy Europejskich są działania skierowane na wsparcie dzieci i młodzieży. Jest to wsparcie o bardzo szerokim spektrum pomocowym, o czym z pewnością przekonacie się dzięki przykładom, przywołanym przez nas w dzisiejszym tekście. Życzymy miłej lektury!

 

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Pabianicach

Na początku zajmiemy się bardzo ciężkim i poważnym tematem. Choć trwa pandemia koronawirusa, to ostatnie lata są również czasem innej epidemii. Epidemii zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży. Aby skutecznie stawiać jej czoła, niezbędna jest modernizacja obecnych oraz budowa nowych placówek, w których lekarze i terapeuci będą walczyli o spokój ducha najmłodszych pacjentów. Dlatego też w Pabianicach powstanie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Centrum powstanie w budynku po przychodni przy ul. Wileńskiej, a w jego murach na pomoc będą mogły liczyć dzieci i młodzież do 21 roku życia. Placówka ma zostać oddana do użytku najpóźniej do końca czerwca 2023 roku.

Koszt przystosowania budynku pod działalność nowej instytucji ma wynieść około 12 milionów złotych. Część wydatków pokryje dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mama wraca do pracy - dzieci idą do Misia

Przykładem zadania, którego realizacja już trwa, jest projekt „Mama wraca do pracy - dzieci idą do Misia”. „Miś” to działające w Kutnie niepubliczne przedszkole, które w 2020 roku poszerzyło zakres swoich usług o żłobek dla 22 dzieci w wieku do lat 3. Główny cel projektu stanowi umożliwienie powrotu do pracy osobom terenu gminy i miasta Kutno, które sprawują opiekę nad najmłodszymi dziećmi. Wśród kompleksowych działań w celu zapewnienia miejsca opieki nad najmłodszymi zrealizowano adaptację pomieszczeń, organizację placu zabaw oraz doposażenie w niezbędny sprzęt i meble. W projekcie zawarto również plan finansowania placówki na 22 miesiące bieżącego funkcjonowania.

Działania przeprowadzone na terenie kutnowskiej placówki pochłonęły środki wysokości blisko 920 tysięcy złotych. 780 tysięcy złotych tej sumy pokryła unijna dotacja.

Integralny rozwój zagrożonych wykluczeniem społecznym czyli jak wychować dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany był projekt „Integralny rozwój zagrożonych wykluczeniem społecznym czyli jak wychować dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci”. Dzięki niemu powstały 4 placówki opieki dla dzieci – w Łodzi, Zgierzu, Aleksandrowie Łódzkim i Ozorkowie. Główny cel projektu stanowiło zwiększenie integracji społecznej 360 dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W placówkach objętych projektem prowadzone są różne zajęcia dla dzieci, między innymi językowe, artystyczne, czy też dotyczące inteligencji finansowej.

Środki przeznaczone na projekt prowadzony przez Fundację Rodzice Przyszłości opiewały na kwotę niespełna 2 milionów złotych. 1,7 miliona tej kwoty stanowiło dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
 
Top