ZAŁOŻ WŁASNĄ FIRMĘ DZIĘKI PROJEKTOWI ŁÓDŹ DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Data publikacji: 21.06.2021 r.

BLOG NAGLOWEK 21 06 v2
Załóż własną firmę dzięki projektowi Łódź dla Młodych Przedsiębiorców

 

Masz mniej niż 29 lat i z powodu pandemii COVID-19 straciłeś pracę? Jeżeli tak, to właśnie do Ciebie skierowany jest projekt „Łódź dla młodych przedsiębiorców”. Nabór wniosków potrwa do 28 czerwca 2021 r. Dzięki programowi ŁDMP możesz otrzymać wsparcie w minimalnej wysokości 34 600 złotych. Jakie warunki trzeba spełnić, by móc skorzystać z pomocy? Co można zyskać w przypadku pomyślnego przejścia rekrutacji? Tego dowiesz się dzięki lekturze niniejszego tekstu.

Zakwalifikowanie się do ŁDMP niesie za sobą szereg benefitów. Na wspomniane we wstępie 34 600 złotych składają się bezzwrotna dotacja na utworzenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 złotych oraz finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności. Wysokość wsparcia pomostowego to minimum 11 550 złotych, które wypłacane będzie w comiesięcznych transzach po 1925 złotych. Ponadto uczestnicy projektu otrzymają pomoc w postaci szkoleń, umożliwiających nabycie kompleksowej wiedzy i umiejętności w kwestii prowadzenia własnej firmy. 

Udział w projekcie mogą wziąć osoby, które:

– nie ukończyły 29 roku życia;

– pozostają bez pracy (bezrobotni niezarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy lub

bierni zawodowo);

– utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w wyniku pandemii COVID-19;

– zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa łódzkiego w powiatach m. Łódź, łódzki wschodni, tomaszowski, zgierski, pabianicki lub brzeziński.

Rekrutacja do ŁDMP została podzielona na trzy etapy. 1 etap – trwający do 28 czerwca – to nabór dokumentów rekrutacyjnych. Etap 2 będzie polegał na ocenie tych dokumentów. Z kolei w ramach etapu 3 uczestnik odbędzie rozmowę z Doradcą Zawodowym. Do projektu planuje się kwalifikację 45 osób z najwyższą liczbą punktów.

Bardzo ciekawie prezentuje się oferta szkoleń, które czekają na osoby zakwalifikowane do projektu. Składają się na nie:

– szkolenia grupowe (ABC Przedsiębiorczości): każdy uczestnik odbędzie 60 godzin szkoleń, które obejmą start w biznesie, podstawy prowadzenia działalności gospodarczej – przepisy prawa i czynności przy zakładaniu działalności gospodarczej, wypełnianie podstawowej dokumentacji księgowej, prowadzenie rozliczeń i dokumentacji z ZUS i US, pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności gospodarczej z innych źródeł finansowania, negocjacje biznesowe, radzenie sobie ze stresem i konfliktem, marketing i promocja małej firmy, pozyskiwanie i obsługa klienta;

– szkolenia indywidualne w formie spotkań z doradcą, w sumie 6 godzin;

– spotkanie z ekspertem dotacyjnym, który pomoże uczestnikowi w technicznym przygotowaniu biznesplanu.

Wszystkie informacje na temat projektu ŁDMP znajdziesz tutaj.  

 

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
 
Top