Wartość Funduszy Europejskich w produkcji innowacyjnych leków onkologicznych

Data publikacji: 18.06.2021 r.

BLOG NAGLOWEK 17 06 2021 leki
Wartość Funduszy Europejskich w produkcji innowacyjnych leków onkologicznych

 

Trudno spierać się z faktem, że ludzkość w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat poczyniła niewiarygodne postępy. Jedną z dziedzin, które rozwinęły się najwspanialej, jest bez wątpienia medycyna. Nie zmienia to niestety faktu, że dalej nie udało znaleźć się lekarstwa na raka. Naukowcy nie ustają jednak w próbach poskromienia tej śmiertelnej choroby. We wspaniałym gronie ośrodków walczących z chorobami nowotworowymi znajdują się również łódzkie firmy farmaceutyczne! Ich działania są wspierane przez Fundusze Europejskie.  Gorąco zachęcamy do zapoznania się z osiągnięciami łódzkich zespołów naukowych.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE IFOTAM SP.Z.O.O.

Unijne środki w wysokości 17 milionów złotych otrzymało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe IFOTAM Sp.z.o.o., mające swoją siedzibę w Łodzi. Dotacja umożliwiła firmie uruchomienie produkcji dwóch leków onkologicznych – ifosfamidu i cyklofosfamidu.

Ifosfamid jest lekiem, który podawany jest najczęściej w przebiegu leczenia mięsaka, raka jądra i niektórych odmian chłoniaków, choć bywa także podawany chorym cierpiącym na inne rodzaje nowotworów. Cyklofosfamid jest z kolei głównie używany w leczeniu chłoniaków oraz nowotworów jajnika, piersi i pęcherza moczowego, a także przy przewlekłej białaczce limfocytowej.

Wśród prac, które umożliwiły firmie IFOTAM Sp.z.o. rozpoczęcie produkcji medykamentów, znalazły się między innymi:

- przebudowa i adaptacja budynku do wymogów produkcji wyrobów medycznych;

- wykonanie niezbędnych instalacji technologicznych w nowym centrum produkcyjnym;

- zakup pięciu komór stabilności, które są urządzeniami wspomagającymi proces produkcji leków onkologicznych;

- wyposażenie nowego centrum produkcji w linię technologiczną.

Projekt przedsiębiorstwa IFOTAM pochłonął w sumie środki w wysokości blisko 50,5 miliona złotych.

DOCTOR LIFE SP.Z.O.O.

Kolejnym przykładem firmy z województwa łódzkiego, która prowadziła projekt związany z profilaktyką oraz leczeniem chorób nowotworowych, jest Doctor Life Sp.z.o.o., mający swoją siedzibę również w Łodzi. Firma realizowała badania, których efektem końcowym było wypuszczenie na rynek innowacyjnego suplementu diety.

Innowacyjność suplementu opiera się na fakcie, że wspomaga on leczenie nowotworów jako naturalna terapia adjuwantowa. Celem leczenia adjuwantowego jest eliminowanie mikroprzerzutów, co niesie za sobą redukcję ryzyka pojawienia się przerzutów odległych i w konsekwencji znacznie zwiększa szansę na wyleczenie choroby. Produkt firmy Doctor Life ma zastosowanie w leczeniu między innymi nowotworów płuc, jelita grubego oraz przewlekłej białaczki limfocytowej.

Na opisywany projekt przeznaczono w sumie niemal 2,7 miliona złotych, z czego ponad półtora miliona pokryła unijna dotacja.

PERSONATHER SP. Z O.O.

Kolejnym z łódzkich przedsiębiorstw farmaceutycznych, które podjęło się walki z niszczycielską siłą raka, jest Personather Sp.z.o.o. Firma zajmuje się badaniami nad terapią celowaną molekularnie. Inna nazwa tej formy leczenia to terapia personalizowana. Jak można się domyślić, leczenie polega na traktowaniu każdego chorego w sposób indywidualny. Leczenie celowane rozpoczyna się od określenia patogenezy molekularnej zmian u pojedynczego pacjenta, co pozwala na optymalizację i w konsekwencji indywidualizację leczenia.

Pełna nazwa projektu prowadzonego przez Personather Sp.z.o. to „Opracowanie przeciwnowotworowej terapii celowanej opartej na związkach drobnocząsteczkowych regulujących zmutowane białko RAS G12V”. Łączna wartość prowadzonych badań wyniosła niespełna 5,1 miliona złotych, blisko 4 miliony tej kwoty pochodziło z Funduszy Europejskich.

 

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
 
Top