Innowacje, które diametralnie zmieniły wsie w województwie łódzkim – część I.

Data publikacji: 27.05.2021 r.

BLOG NAGLOWEK 14 05 2021 wies 1
Innowacje, które diametralnie zmieniły wsie w województwie łódzkim - część I.

 

Nie trzeba być szczególnie spostrzegawczym, aby zauważyć w naszym kraju zmiany, których wprowadzenie umożliwiły Fundusze Europejskie. Wiele z tych zmian to innowacje, mające kolosalny wpływ na codzienne życie całych społeczności. By pokazać różnorodność modernizacji, przygotowaliśmy dwa przewodniki – o innowacjach na wsiach i w miastach – które podzieliliśmy na kilka części. Zaczynamy!

Systemy kanalizacji sanitarnej

Na obszarze wielu wsi województwa łódzkiego w ostatnich latach realizowane są inwestycje, dzięki którym do sieci kanalizacyjnych przyłączane są nowe gospodarstwa domowe. Pierwszym z przykładów jest budowa sieci wraz z przyłączami w miejscowościach Sędów i Skronina w powiecie opoczyńskim. Łączna długość położonej tam sieci grawitacyjnej i rurociągów tłocznych wyniesie blisko 18 kilometrów.

Inna inwestycja tego typu odbywa się w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy w powiecie wieluńskim. Przewiduje ona, że dostęp do sieci kanalizacyjnej uzyska niemal 600 osób. 

W gminie Biała, położonej również w powiecie wieluńskim, podjęto z kolei decyzję o budowie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną. Beneficjentami inwestycji będą na przykład uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej w Białej – w sumie ponad 400 osób.

Potężna inwestycja ma miejsce we wsiach Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, mieszczących się w powiecie tomaszowskim. Dzięki niej powstanie ponad 30 kilometrów sieci kanalizacyjnej oraz blisko 7 kilometrów sieci wodociągowej, co przełoży się na ponad 1500 nowych użytkowników.

Powyższe projekty niosą za sobą olbrzymie korzyści dla objętych nimi społeczności. Prócz poprawy komfortu życia mieszkańców, wpłyną niezwykle korzystnie na środowisko, gdyż ograniczone zostaną zanieczyszczenia przedostające się do wód powierzchniowych i gleb.

Na omówione inwestycje przeznaczono prawie 75 milionów złotych, z czego nieco ponad 40 pochodzi z Funduszy Europejskich.

  

 Instalacja paneli fotowoltaicznych w Mniszkowie

Niezwykle ciekawy i proekologiczny projekt realizuje gmina Mniszków w powiecie opoczyńskim. Przewiduje on budowę instalacji fotowoltaicznych. Projektem objęto 152 budynki prywatne oraz 2 budynki użyteczności publiczności: bibliotekę w Mniszkowie oraz dom ludowy we wsi Prucheńsko Duże. Łącznie przewidywane jest postawienie 1560 sztuk paneli fotowoltaicznych. Wartość projektu wynosi nieco ponad 1,6 miliona złotych, dofinansowanie pochodzące z UE to blisko 1,2 miliona.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Top