Zgłoś projekt do programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027!

Data publikacji: 09.04.2021 r.

09042021
Tylko do końca kwietnia br. istnieje możliwość zgłaszania pomysłów na projekty do realizacji w nowym programie regionalnym.

Czym jest program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 i jak mieć realny wpływ na jego treść? Odpowiedzi na wszelkie pytania znajdziesz poniżej.

Czym jest FEŁ2027?

FEŁ2027, czyli program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 będzie stanowił podstawowy dokument, określający kierunki wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w Łódzkiem. Województwo planuje wspierać szeroki zakres działań przy wykorzystaniu Funduszy Europejskich, obejmujący m.in.:

 • działalność B+R,
 • inwestycje w MŚP,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 • efektywność energetyczną,
 • zrównoważony transport,
 • adaptację do zmian klimatu,
 • gospodarkę wodną,
 • bioróżnorodność,
 • gospodarkę o obiegu zamkniętym,
 • zatrudnienie,
 • dostęp do usług społecznych,
 • włączenie społeczne,
 • rozwój umiejętności i kompetencji,
 • działania z zakresu turystyki, kultury i rewitalizacji.

 

Zgłoś pomysł na projekt!

Zachęcamy do zgłoszenia istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu projektów, które chcielibyście zrealizować przy pomocy programu regionalnego województwa łódzkiego na lata 2021-2027. Zgłoszone projekty zostaną potraktowane jako wstępne propozycje przedsięwzięć, które mogłyby zostać zrealizowane przy udziale środków EFRR lub EFS+.
Wypełnij formularz, bo Twój głos jest dla nas ważny.

Formularz znajdziesz na stronie i będzie aktywny do końca kwietnia br. Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z ubieganiem się o dofinansowanie z programu ani nie stanowi zobowiązania do realizacji projektu. Przekazane pomysły pomogą w analizie potrzeb województwa łódzkiego, ukierunkowaniu interwencji FEŁ2027 i określeniu strategicznych przedsięwzięć, wybieranych w trybie pozakonkursowym.

Aktualnych informacji szukajcie na stronie i na Facebook’u Zmieniamy Łódzkie!

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

 • rpo5
 • rpo6
 • rpo7
 • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top