Aktywizacja mieszkańców Łódzkiego, czyli Fundusze Europejskie na wsparcie aktywności zawodowej

Data publikacji: 26.02.2021 r.

26022021
Aktywizacja mieszkańców Łódzkiego, czyli...

...15 577 829,00 zł na wsparcie aktywności zawodowej w ramach dwóch konkursów ogłoszonych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Na co można je przeznaczyć?

W ramach pierwszego naboru wsparcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego może objąć:

  • tworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych czy u dziennego opiekuna,
  • adaptację pomieszczeń,
  • zakup wyposażenia oraz pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć i rozwoju dzieci.

Dodatkowo, dofinansowanie może pokryć koszty bieżące funkcjonowania żłobków, a także zostać przeznaczone na działania wspierające aktywizację zawodową opiekunów dzieci do lat 3 (chodzi tutaj o doradztwo zawodowe, pośrednictwo czy szkolenia). Drugi nabór dotyczy wsparcia na pokrycie kosztów wynagrodzenia niani.

Kto może aplikować o wsparcie?

Konkursy skierowane są do jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, które mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów do wysokości 91 %.

na czym to polega?

Projekty wyłonione w ramach pierwszego konkursu dotyczą wyłącznie otwierania miejsc opieki. W przypadku drugiego konkursu, beneficjent, który dostanie dofinansowanie z UE, podpisuje umowę z rodzicem zatrudniającym nianię. Rodzic dostaje środki na pokrycie wynagrodzenia opiekunki, a także składek ZUS przez okres maksymalnie 12 miesięcy. Warto podkreślić, że nianią może zostać babcia, ciocia czy ktoś inny z rodziny, umożliwiając w ten sposób rodzicowi spokojny powrót do pracy. W każdym z konkursów występuje komponent polegający na aktywizacji opiekunów dzieci, czyli dający możliwość udziału w szkoleniach, pośrednictwie pracy, czy doradztwie.

Więcej informacji o konkursach znajdziesz w ogłoszeniach:

Osiągnęliśmy już tak wiele?

Zarząd Województwa Łódzkiego w obecnym okresie programowania, podpisał na podobne wsparcie umowy o wartości ponad 96 mln zł (EFS) z czego utworzono 3 076 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i wsparto ponad 4 219 opiekunów najmłodszych dzieci.

 

Potrzebujesz więcej informacji? Śledź naszą stronę internetową.

Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi.

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top