Fundusze Europejskie dla Łódzkiego - za nami konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa

Data publikacji: 12.02.2021 r.

12022021 v1
Za nami konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa

1,631 mld euro zasili Program Operacyjny Województwa Łódzkiego w nowym okresie programowania, co daje 5 miejsce w Polsce pod względem wielkości alokacji.

O tym jak zostaną rozdystrybuowane te środki zadecydują zapisy Umowy Partnerstwa, czyli dokumentu na podstawie którego od stycznia trwają konsultacje społeczne prowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Podczas spotkań przedstawiciele tej instytucji oraz poszczególnych województw omawiają ile i na co przeznaczyć Funduszy Europejskich w poszczególnych regionach. 10 lutego konsultacje w formule online zostały przeprowadzone z udziałem Marszałka Województwa Łódzkiego, Grzegorza Schreibera.

Ostateczne słowo jeszcze nie zapadło

Dla programów regionalnych pozostało do rozdysponowania łącznie 7,1 mld euro, dlatego pula środków dla naszego programu może jeszcze wzrosnąć. Podczas spotkania zdefiniowano najważniejsze obszary wsparcia, do których należą:

 • nowoczesna i konkurencyjna gospodarka,
 • obywatelskie społeczeństwo równych szans,
 • atrakcyjna i dostępna przestrzeń.

Z kolei 344 mln euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji zostanie przekazane na takie działania, jak:

 • tworzenie nowych miejsc pracy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • zakładanie nowych firm oraz wprowadzenie innowacji rynkowych,
 • podnoszenie jakość terenów pogórniczych oraz poprzemysłowych,
 • większa dostępność usług publicznych.

Do naszego regionu trafią także środki z Funduszu Odbudowy oraz programów krajowych. Można oszacować, że województwo łódzkie otrzyma w kolejnym okresie programowania łącznie ponad 2 mld euro pochodzących z Funduszy Europejskich, a więc kwotę porównywalną do tej otrzymanej w latach 2014-2020.
Inwestowanie tych środków ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Konsultacje społeczne potrwają do 22 lutego. Do tego czasu można zgłaszać uwagi do Umowy Partnerstwa za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na Portalu Funduszy Europejskich.

Następnie Ministerstwo opracuje ostateczną wersję dokumentu, który zostanie przekazany do akceptacji Komisji Europejskiej.

Potrzebujesz więcej informacji? Śledź naszą stronę internetową.

Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi.

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

 • rpo5
 • rpo6
 • rpo7
 • instagram

 

 

rpo8

 

 
Top