Skorzystaj z dotacji na design!

Data publikacji: 05.02.2021 r.

05022021
Skorzystaj z dotacji na design!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków na projekty dotyczące sfinansowania profesjonalnego procesu projektowego na nowy lub ulepszony produkt i jego wdrożenie. Do rozdysponowania w puli konkursu jest łącznie 70 mln zł z Funduszy Europejskich. Szczegóły naboru znajdziesz poniżej.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski (poza Polską Wschodnią).

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego, w tym:

  • usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego,
  • usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego,
  • usługi prototypowania i testów, z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania),
  • usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama

Realizacja inwestycji, w tym:

  • zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu,
  • zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu

Jaki jest procent dofinansowania projektu?

Maksymalnie 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Termin naboru wniosków: 28 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje o naborze znajdziesz na stronie PARP.
Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Potrzebujesz więcej informacji? Śledź naszą stronę internetową.

Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi.

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 

 
Top