Udogodnienia w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych przedłużone do końca 2023 r.

Data publikacji: 22.01.2021 r.

22012021a
Udogodnienia w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych przedłużone do końca 2023 r.

Od 23 grudnia 2020 r. obowiązują zapisy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2327). Na jej mocy nadzwyczajne rozwiązania we wdrażaniu i rozliczaniu Funduszy Europejskich w związku
z pandemią COVID-19 będzie można stosować do końca 2023 r.

Specustawa funduszowa

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tak zwana „specustawa funduszowa”) została przyjęta 3 kwietnia 2020 r. W ustawie wprowadzono regulacje, których celem była płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich w warunkach pandemii COVID-19. Na podstawie przepisów specustawy są możliwe wyjątki i odstępstwa od zasad w realizacji projektów europejskich.

Jakie ułatwienia dla Beneficjentów Funduszy Europejskich są przewidziane w specustawie?

Dzięki postanowieniom zawartym w specustawie możliwe jest między innymi:

 • wydłużenie terminów składania wniosków o dofinansowanie w poszczególnych konkursach,
 • wydłużenie terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek lub zmian w już złożonych wnioskach o dofinansowanie,
 • prowadzenie naborów projektów w trybie nadzwyczajnym,
 • uznanie za podlegające refundacji wydatków poniesionych w ramach projektów na cele, które nie zostały zrealizowane z powodu wybuchu pandemii,
 • przedłużenie terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenie i wstrzymanie wykonania decyzji administracyjnych związanych z realizacją projektów,
 • zawieszenie stosowania wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, aby ułatwić wdrażanie funduszy unijnych w związku z pandemią

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedłużyło także do 30 czerwca 2021 r. termin obowiązywania dwóch rozporządzeń, dedykowanych walce z koronawirusem:

 • rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz
 • rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

 

Potrzebujesz więcej informacji? Śledź naszą stronę internetową.

Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi.

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

 • rpo5
 • rpo6
 • rpo7
 • instagram

 

 

rpo8

 

 
Top