Mamy Harmonogram konkursów na 2021 rok!

Data publikacji: 04.12.2020 r.

04122020
Mamy Harmonogram konkursów na 2021 rok!

Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2021 rok. W przyszłym roku zostaną ogłoszone 23 nabory wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ok. 150 mln złotych! Jakie konkursy i kiedy zostaną ogłoszone w ramach poszczególnych osi priorytetowych programu? Odpowiedzi zamieszczamy poniżej.

OŚ I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw w I kwartale.
Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw w I kwartale.

OŚ PRIORYTETOWA II INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP w I kwartale.

OŚ PRIORYTETOWA IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w I kwartale.

OŚ PRIORYTETOWA V OCHRONA ŚRODOWISKA

Działanie V.2 Gospodarka odpadami w II kwartale.

OŚ PRIORYTETOWA VI REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury w I kwartale.

OŚ PRIORYTETOWA VIII ZATRUDNIENIE

Poddziałanie VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia – miasto Łódź w I kwartale.

OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w I kwartale.
Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne – 2 konkursy w I kwartale.

OŚ PRIORYTETOWA X ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE

Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – dwa konkursy w I kwartale oraz po jednym konkursie w II i III kwartale.
Poddziałanie X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej w I kwartale.
Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy w II kwartale.

OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI

Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna w IV kwartale.
Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne w I kwartale.
Poddziałanie XI.1.3 Edukacja przedszkolna – miasto Łódź w IV kwartale.
Poddziałanie XI.1.4 Kształcenie ogólne – miasto Łódź w I kwartale.
Poddziałanie XI.2.2 Kształcenie osób dorosłych – miasto Łódź w II kwartale.
Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe w II kwartale.
Poddziałanie XI.3.2 Kształcenie zawodowe – miasto Łódź w III kwartale.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Harmonogramie.

Zachęcamy do udziału w konkursach!

 

Potrzebujesz więcej informacji? Śledź naszą stronę internetową.

 

Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi.

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 

 
Top