Łódzkie wspiera lokalne targowiska!

Data publikacji: 13.11.2020 r.

13112020
Łódzkie wspiera lokalne targowiska!

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Środki na sfinansowanie projektów pochodzą z Funduszy Europejskich, a szczegóły znajdziesz poniżej.

Na co możesz pozyskać fundusze?

Budowa lub przebudowa targowiska lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji produktów lokalnych. Jakie podmioty mogą ubiegać się o wsparcie?
O pomoc finansową może się ubiegać:

  • Gmina,
  • Związek międzygminny,
  • Powiat,
  • Związek powiatów.

Jaki jest procent dofinansowania projektu?

Poziom pomocy wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
Termin naboru wniosków.
Wnioski należy składać od 1 grudnia 2020 r. do 28 stycznia 2021 r.
Miejsce składania wniosków:
Wniosek należy wysłać lub dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi (kod pocztowy: 90-051 Łódź).
Szczegółowe informacje znajdziesz w serwisie informacyjnym województwa łódzkiego oraz kontaktując się telefonicznie: 42 663 3156, 42 663 3189, 42 663 3190, 42 663 3191, 42 663 3219, 42 663 3637.
Zachęcamy do udziału w konkursie!

 

 

Potrzebujesz więcej informacji? Śledź naszą stronę internetową.

Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi.

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 

 
Top