Konkurs na usługi społeczne i zdrowotne!

Data publikacji: 11.09.2020 r.

zdjęcie z bloga z dnia 11.09.2020 rok
Konkurs na usługi społeczne i zdrowotne!

Poprawa dostępu do usług zdrowotnych to jeden z wiodących priorytetów łódzkiego Programu Regionalnego. Środki na wsparcie wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, a Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył ponad 80 milionów Euro na wsparcie działań prozdrowotnych w regionie łódzkim. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił kolejny konkurs, a jego szczegóły znajdziesz poniżej.

 

Na co będzie można pozyskać dofinansowanie?

 • rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze społecznym oraz
 • rozwój usług placówek wsparcia dziennego dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom.

 

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
 • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podmioty lecznicze.

 

 

Termin naboru wniosków

Wnioski należy składać od 25 września do 5 października 2020 roku.

 

Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

 

 

Potrzebujesz więcej informacji? Śledź naszą stronę internetową.

 

Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi.

 

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

 • rpo5
 • rpo6
 • rpo7
 • instagram

 

 

rpo8

 

 
Top