Czas na szkolenia dla branży tekstylnej!

Data publikacji: 21.08.2020 r.

2 02


 

Przemysł włókienniczy i mody jest jednym z wiodących w regionie łódzkim.

 

Branża posiada potencjał innowacyjny i ma realne szanse, by stać się jedną z regionalnych lokomotyw wzrostu gospodarczego. Ponadto, nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo) jest jedną z sześciu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego, czyli dziedzin szczególnie istotnych z punktu widzenia rozwoju naszego województwa.Beneficjent Programu Regionalnego – przedsiębiorstwo HRP Group Sp. z o.o. z Łodzi wychodząc naprzeciw potrzebom szkoleniowym przedsiębiorców z branży modowej realizuje projekt
pn. Kompetencje szyte na miarę. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego szczegóły znajdziesz poniżej.

dla kogo jest projekt?

Projekt kierowany jest do kadry zarządczej, technicznej, odpowiadającej za realizację procesów wsparcia oraz pracowników produkcyjnych z sektora przemysłu mody oraz innowacyjnych tekstyliów.

Na jakie wsparcie możesz liczyć?

Wsparcie może obejmować usługi rozwojowe w następujących obszarach tematycznych:

  • Działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo-tekstylnym.
  • Przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym.
  • Realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym.
  • Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym.

Jaki jest maksymalny procent dofinansowania usługi szkoleniowej?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% wartości kosztów usługi, o którą wnioskujesz przy założeniu, że skorzystasz z pomocy de minimis.

Jak zgłoszić się do projektu?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Pamiętaj również o konieczności zarejestrowania firmy i pracowników w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzenia profilu firmy.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Organizatora.

Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi.

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 

 
Top