Jak nie dotacja, to co?

Data publikacji: 05.06.2020 r.

clear
Jak nie dotacje, to co?

Fundusze Europejskie to nie tylko dotacje. Atrakcyjną formą zwrotnego finansowania przedsięwzięć są także unijne pożyczki, udzielane na preferencyjnych warunkach. Już od 2007 roku na rynku istnieje wspierana przez Komisję Europejską i Zarząd Województwa Łódzkiego inicjatywa JEREMIE (z języka angielskiego: Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises).

czym jest inicjatywa jeremie?

JEREMIE to program unijny, którego inicjatorem była Komisja Europejska. Środki są wdrażane w ramach regionalnych programów operacyjnych sześciu województw, w tym łódzkiego. Celem inicjatywy jest przede wszystkim pomoc tym podmiotom, które rozpoczynają działalność gospodarczą, chcą ją rozwijać, a jednocześnie nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości wymaganych przez bank. Pożyczki są niskooprocentowane, a instytucje będące pośrednikami finansowymi nie pobierają opłat i prowizji związanych z obsługą i udzieleniem wsparcia.

 

na co można przeznaczyć pożyczkę z inicjatywy jeremie?

Przeznaczeniem pożyczki jest przede wszystkim wspieranie rozwoju start-upów, mikro, małych i średnich firm. W województwie łódzkim oferta jest bogatsza m.in. o wsparcie na remont, termomodernizację czy bieżącą działalność firm dotkniętych negatywnymi konsekwencjami epidemii COVID-19. Zobaczcie sami:

 

Pożyczka płynnościowa

wsparcie na wydatki realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie województwa łódzkiego. Celem jest zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. Pożyczki udziela Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.

Pożyczka rozwojowa

pomoc dla przedsiębiorstw z sektora MŚP na rozwój, np. na zakup środków obrotowych (produktów, materiałów, towarów), realizacje nowych projektów czy wzmocnienie podstawowej działalności firmy. Pożyczkę oferują: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Pożyczka termomodernizacyjna

dedykowana m.in. jednostkom samorządu terytorialnego oraz spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym może zostać przeznaczona na sfinansowanie przedsięwzięć w oparciu o audyt energetyczny w ramach głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. Pożyczki udzielają Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego i Alior Bank.

Pożyczka na modernizację nieruchomości

oferta dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, którą można przeznaczyć m.in. na sfinansowanie remontu, adaptację obiektu do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, a także na działania w zakresie oszczędności energetycznej budynku (odnowienie głównych elementów konstrukcji budynku, którymi w szczególności są: dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna lub drzwiowa, klatki schodowe, korytarze wewnętrzne lub zewnętrzne, wejścia, elementy konstrukcji zewnętrznej budynku, windy). Pośrednikami finansowymi są Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.

Jak widzicie, Fundusze Europejskie to szeroki katalog wsparcia i każdy znajdzie coś dla siebie!

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 

 
Top