Budownictwo przyszłości

Data publikacji: 22.05.2020 r.

1 panele
Budownictwo przyszłości

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wszystkie obiekty budowane na terenie Unii Europejskiej do 2021 roku muszą spełniać wymogi dotyczące energooszczędności. Wprowadzanie zmian odbywa się zgodnie z planowanymi etapami – pierwszy etap obowiązywał od 1 stycznia 2014 roku, drugi od 1 stycznia 2017 roku, a trzeci zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Polska jako kraj członkowski jest zobowiązana do wprowadzenia stosownych zmian w ustawie Prawo budowlane. Głównym celem wprowadzanych regulacji jest poprawa komfortu życia mieszkańców, ochrona klimatu, a w efekcie końcowym - znaczące obniżenie strat ciepła i kosztów utrzymania użytkowanego budynku. Szczegółowe wytyczne odnośnie parametrów technicznych budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej czy gospodarczych znajdują się w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Sukcesywne przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną to także jeden z wiodących priorytetów łódzkiego Programu Regionalnego. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a Zarząd Województwa Łódzkiego w latach 2014-2021 przeznaczył prawie 250 mln Euro na inwestycje wykorzystujące nowoczesne rozwiązania technologiczne sprzyjające ochronie powietrza. Nasi Beneficjenci nie boją się wyzwań i z pomocą Funduszy Europejskich aktywnie inwestują w ekologiczne oraz innowacyjne rozwiązania. Zobaczcie sami:

 

Przedszkole w Sulmierzycach

2 p sulmierzyce

 

Gmina Sulmierzyce wybudowała ekologiczny budynek pasywny, który służy najmłodszym mieszkańcom gminy. Zainstalowano pompy ciepła, panele fotowoltaiczne oraz system rekuperacji, które są doskonałą alternatywą dla wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

Źródło: http://przedszkolesulmierzyce.pl/

Centrum rehabilitacji w Szczercowie

3 c reh szczercow

 Budynek Centrum powstał z materiałów o podwyższonych parametrach energetycznych. Do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w budynku wykorzystano energię słoneczną oraz energię geotermalną. Zastosowane rozwiązania pozytywnie wpływają na poprawę jakości powietrza, ograniczenie emisji, a tym samym na poprawę stanu środowiska oraz zdrowia mieszkańców gminy Szczerców.

Źródło: http://szczercow.pl/

hala sportowa w Konstantynowie łódzkim

4 hala kon


Powstały budynek cechuje niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania wnętrza. Komfort termiczny jest zapewniony przez pasywne źródła ciepła pochodzące m.in. z promieniowania słonecznego poprzez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń w budynku, panele fotowoltaiczne, ciepło odzyskane z wentylacji oraz pompę ciepła. Hala została wybudowana przy Szkole Podstawowej nr 2 i służy jej uczniom.

Źródło: https://lodz.tvp.pl/

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 

 
Top